Silt: Harjumaa

Pooled maakonnad on haldusreformi esimeste konsultatsioonidega läbi käidud

Siseministeeriumi esindajad Ave Viks ja Sulev Valner kohtusid juuli esimeses pooles Ida- ja Lääne-Virumaa, Järvamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Põlvamaa, Raplamaa ja Harjumaa maavanemate juures piirkonna esindajatega, et tutvustada kavandatava haldusreformi kava seni kokkulepitud pidepunkte ja kuulata ära esmase kohapealse tagasiside ja ettepanekud. Kohtumistel osales kokku sadakond inimest maavalitsuste ja omavalitsusliitude poolt, kokku oli esindatud 59 eri omavalitsust. […]

Algasid haldusreformi konsultatsioonid maakondades

Juuli esimeses pooles toimuvad Siseministeeriumis haldusreformi ettevalmistamisega tegelevate töötajate kohtumised Lääne- ja Ida-Virumaa, Järvamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Põlvamaa, Raplamaa ja Harjumaa maavanemate juures maavalitsuste ja omavalitsuste esindajatega. Kohtumised on mõeldud kaasava konsultatsioonina, et saada piirkondadest esmast tagasisidet seni kujunenud otsustele ja sisendit edasiseks tööks haldusreformi kriteeriumite kokkuleppimisel ja seaduse eelnõu tegemiseks sügisel. Esimesed kohtumised toimusid 3.juulil […]

Suure ühinemise anatoomia (Harju Elu)

Nõukogude aeg tähendas tänasele Kernu vallale Nissi külanõukogu – Nissis käidi kõiki oma probleeme lahendamas: sünde, surmasid ja poisslapsi sõjaväekohuslaseks registreerimas. Kui inimesed said jälle ise oma olemist määrama hakata, otsustasid selle kandi ärksamad, nende hulgas ka toonane Haiba kolhoosi osakonnajuhataja Kuldar Paju ISE OLEMISE kasuks. Arvati Nissis sellest siis mis arvati, aga Kernu kandist […]

Saue vald tegi ühinemisettepaneku naabritele

Saue vallavolikogu on teinud 24.aprillil ettepaneku Saue linna, Keila valla, Keila linna, Nissi ja Kernu valla volikogudele alustada läbirääkimisi eesmärgiga moodustada ühinedes uus omavalitsus. Dokumendis viidatakse, et ehkki Saue vald on elujõuline ja jätkusuutlik omavalitsusüksus, vajab areng analüüsimist võimaliku haldusreformi perspektiivis eelkõige investeerimisvõimekuse tõstmise kontekstis.

Keila vald soovib linnaga kiiremat ühinemist (Harju Elu)

Keila vald soovib linnaga kiiremat ühinemist Autor: Kristjan Terase   · Avaldatud: 7. märts 2014 Keila valla ja linna liitumise tulemusel tekiks 15 000 elanikuga omavalitsus, mis vallajuhtide sõnul aitaks paremini täita ühiseid eesmärke. Linn aga soovib läbirääkimistega mitte kiirustada. Möödunud nädalal edastasid Keila vallavolikogu esimees Kadri Tillemann ja vallavanem Peeter Schneider Keila linnale pöördumise, milles […]

Kohalikud toetavad Keila linna ja valla ühinemist

Aasta alguses Keila valla tellimusel läbiviidud arvamusküsitlus annab kindlat tunnistust sellest, et nii Keila linna- kui vallaelanikud pooldavad liitumist üheks omavalitsuseks. Faktum-Ariko küsitles juhuvalimi alusel ligi 700 piirkonna inimest ning selgus, et üle poole küsitletutest (53%) on kindlad ühinemise pooldajad, vastaseid oli üle kolme korra vähem (17%) ning kolmandikul (30%) selles küsimuses seisukoht puudus. Uuringu […]

Harjumaal 11 tõmbekeskust

Viimase maakonnana esitas Harju maavanem Ülle Rajasalu eile regionaalministrile omapoolse ettepaneku Harju maakonna tõmbekeskuste kohta. 1. Tallinn 2. Keila linn 3. Maardu linn 4. Haabneeme alevik 5. Saue linn 6. Tabasalu alevik 7. Jüri alevik 8. Kose alevik 9. Kehra linn 10. Paldiski linn 11. Kuusalu alevik Maavanem Ülle Rajasalu kaaskirjast: Tõmbekeskuste määratlemisel Harju maakonnas toetuti […]

Kas meie oma sai ühinenud volikokku? (Maaleht)

Rein Raudvere, Bianca Mikovitš Eestis sündis nende valimistega seitse uut ehk ühinenud valda. Kas neis jätkus kohti ka väiksemate liitunute eest seisjatele? Pärnumaal pani pisike Lavassaare vald, kus elanikke jäi juba alla 500, leivad ühte kappi suure naabri Audruga, kus rahvast kümme korda enam. Nii oldi Lavassaares üsna murelikud, kas neilt üldse keegi volikokku pääsebki. […]

Reformist räägitakse (Maaleht)

Alo Lõhmus HARJUMAA Harjumaal liituvad Kose ja Kõue suureks Kose vallaks ning valivad ühise volikogu. Ühinemine või mitteühinemine on teemaks ka teistes omavalitsustes. Keila linna ja valla ühinemise on oma lipukirjaks tõstnud opositsioonijõud – linnas IRL, vallas valimisliit Uued Tuuled. “Ühinemise korral saaksid ka Keila linna ettevõtjad ja vabaühendused oma tegevusteks taotleda toetust LEADER-meetmest, mida […]

Harju maavanem: Eestis peaks olema 5−6 maavalitsust (Äripäev)

Pean õigeks omavalitsuste reformi läbiviimist, kuid maavalitsuste kaotamine ei ole kindlasti mõistlik. Pigem tuleks tõstatada küsimus, kui palju peaks Eestis maavalitsusi olema ja millised funktsioone nad kannavad, kirjutab Harju maavanem Ülle Rajasalu, kes kuulub Reformierakonda. Meie lähinaabrid, kes on teostamas omi riigireforme – seda küll erinevas poliitilises võtmes -, säilitavad maavalitsused kindlate funktsioonide täitmiseks. Olen seisukohal, et 15 maavalitsust on liiga palju. […]