Silt: Ida-Virumaa

Iisaku kutsub endaga ühinema kuut valda

Iisaku vallavolikogu otsustas teha liitumisettepaneku kuuele vallale, et moodustada ligemale 7500 elanikuga omavalitsus, mis vastaks riigi ettekujutusele võimekast kohaliku elu korraldajast. Iisaku vallavolikogu otsustas neljapäeval algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmise ning teha ettepaneku Mäetaguse, Illuka, Alajõe, Lohusuu, Avinurme ja Tudulinna vallavolikogule moodustada ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus. Ühtlasi kutsuti Iisaku valla seisukohtade väljatöötamiseks ja ühinemisläbirääkimiste pidamiseks ellu […]

Maakondlikud haldusreformi aruteluseminarid jätkuvad

Rahandusministeerium koostöös maavalitsustega viib oktoobri keskpaigani läbi avalikud haldusreformi aruteluseminarid kõigis maakondades. Eesmärk on kutsuda omavalitsuste, maakonnas tegutsevate kolmanda sektori ja ettevõtete esindajaid reformi teemadel aktiivselt kaasa mõtlema. Seminaride alguses tutvustatakse lühidalt haldusreformi hetkeseisu ja plaane. Seejärel küsitakse grupitöö vormis osalejate arvamusi konkreetsematele küsimustele. Näiteks on kõne all reformi aluseks olevad kriteeriumid, võimalikud muudatused omavalitsuste ülesannetes […]

Reformiga venitamine soodustab stagnatsiooni (Põhjarannik)

Mida kauem riigivõim haldusreformi läbiviimisega venitab, seda enam pidurdab see omavalitsuste arengut ja soodustab seisakut. Haldusreformi on püüdnud enam kui 15 aasta jooksul teha ka mitmed siseministrid ja regionaalministrid, kuid tähtajad on lõputult nihkunud. Ent nüüd on ehk tugevamini kui kunagi varem tajutav, et midagi siiski muutub. Esiteks pole sellest pääsu, sest olukorras, kus riigis […]

Pooled maakonnad on haldusreformi esimeste konsultatsioonidega läbi käidud

Siseministeeriumi esindajad Ave Viks ja Sulev Valner kohtusid juuli esimeses pooles Ida- ja Lääne-Virumaa, Järvamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Põlvamaa, Raplamaa ja Harjumaa maavanemate juures piirkonna esindajatega, et tutvustada kavandatava haldusreformi kava seni kokkulepitud pidepunkte ja kuulata ära esmase kohapealse tagasiside ja ettepanekud. Kohtumistel osales kokku sadakond inimest maavalitsuste ja omavalitsusliitude poolt, kokku oli esindatud 59 eri omavalitsust. […]

Algasid haldusreformi konsultatsioonid maakondades

Juuli esimeses pooles toimuvad Siseministeeriumis haldusreformi ettevalmistamisega tegelevate töötajate kohtumised Lääne- ja Ida-Virumaa, Järvamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Põlvamaa, Raplamaa ja Harjumaa maavanemate juures maavalitsuste ja omavalitsuste esindajatega. Kohtumised on mõeldud kaasava konsultatsioonina, et saada piirkondadest esmast tagasisidet seni kujunenud otsustele ja sisendit edasiseks tööks haldusreformi kriteeriumite kokkuleppimisel ja seaduse eelnõu tegemiseks sügisel. Esimesed kohtumised toimusid 3.juulil […]

Siim Kiisler: meil on kool, me peame leidma sinna lapsed!

Kohalik võim on paljudes kohtades muutumas üha enam asutuse- ja hoonetekeskseks ning esikohale seatakse vallaasutuste huvid, kirjutab regionaalminister Siim Kiisler oma blogis reaktsioonina uudisele, et Lüganuse vald jätab mõnes teises omavalitsuses koolis käivad lapsed sotsiaaltoetusest ilma. Lugu ilmus Postimehe arvamusportaalis 04.02.2014. Seda, et riik on loodud inimese jaoks, mitte inimene riigi jaoks, ütles Albert Einstein […]

Allar Aron juhib ühinenud Lüganuse valda (Virumaa Teataja)

Andres Pulver Neljapäeva õhtul valis Lüganuse vallavolikogu vallavanemaks endise Kunda linnapea ja Rakvere abilinnapea Allar Aroni. Pärast valimisi Lüganuse ja Maidla valla ning Püssi linna ühinemise teel tekkinud Lüganuse vald kuulutas vallavanema leidmiseks välja konkursi. Kokku oli kandidaate 11, neist volikogu ette pääses konkursikomisjoni otsusel viis. Koguni kolm viiest lõppvooru pääsenust olid Lääne-Virumaa taustaga – […]

Kas meie oma sai ühinenud volikokku? (Maaleht)

Rein Raudvere, Bianca Mikovitš Eestis sündis nende valimistega seitse uut ehk ühinenud valda. Kas neis jätkus kohti ka väiksemate liitunute eest seisjatele? Pärnumaal pani pisike Lavassaare vald, kus elanikke jäi juba alla 500, leivad ühte kappi suure naabri Audruga, kus rahvast kümme korda enam. Nii oldi Lavassaares üsna murelikud, kas neilt üldse keegi volikokku pääsebki. […]

Autot ei tohi pühkida kasutatud aluspesuga (Põhjarannik)

  Sellise kummalise Califonia omavalitsuse kehtestatud reegli otsa sattusin internetis. Inimvabadusi teistele eeskujuks tooval maal võib kohalik kogukond niisuguseid reegleid kehtestada. Pidades silmas eelseisvaid valimisi Eestis ja järjekordseid katseid haldusreformi läbi viia, tulevad tahes või tahtmatult silme ette meie omavalitsuse õigused ja kohustused. Omades aastakümnetepikkust kogemust kohaliku omavalitsuse tegemistes, olen märganud alati valimiseelset entusiasmi. Eriti uute tegijate poolt teha midagi […]

Ida-Virumaale võib jääda kaheksa omavalitsust (Põhjarannik)

Külli Kriis Järgmise nelja aastaga peaksid kõik praegused omavalitsused otsustama, millise lähema tõmbekeskusega nad 2017. aasta valimistel ühinevad. Regionaalminister Siim Kiisler koondas maavalitsuste ettepanekud piirkondade olulisematest tõmbekeskustest kaardile, mille kohaselt on Eestis nelja aasta pärast kuni 60 omavalitsust. Suurima omavalitsuste arvuga maakonnaks jääb Ida- Virumaa, kus tõmbekeskusi on koguni kaheksa. Üheksanda tõmbekeskusena märgitud Mustvee ei tähenda meie maakonna jaoks veel ühte omavalitsust, […]