Silt: Jõgevamaa

Mustvee linn tegi naabervaldadele ettepaneku liitumiseks

detsembril pöördus Mustvee naaberomavalitsuste poole ettepanekuga liitumiseks riigi poolt läbiviidava haldusreformi käigus.  Mustvee linnavolikogu esinaine Riina Pajula ja linnapea Max Kaur oma kirjas Kasepää, Saare, Torma, Lohusuu ja Avinurme omavalitsuste juhtkondadele tegid ettepaneku liitumiseks, arvestades Mustveega kui ajalooliselt väljakujunenud ning riigi poolt ametlikult tunnustatud tõmbekeskusega. Selle eesmärgi nimel tuleks algatada 2016. aastal ka vastavad läbirääkimised omavalitsuste vahel. Liitumise […]

Maakondlikud haldusreformi aruteluseminarid jätkuvad

Rahandusministeerium koostöös maavalitsustega viib oktoobri keskpaigani läbi avalikud haldusreformi aruteluseminarid kõigis maakondades. Eesmärk on kutsuda omavalitsuste, maakonnas tegutsevate kolmanda sektori ja ettevõtete esindajaid reformi teemadel aktiivselt kaasa mõtlema. Seminaride alguses tutvustatakse lühidalt haldusreformi hetkeseisu ja plaane. Seejärel küsitakse grupitöö vormis osalejate arvamusi konkreetsematele küsimustele. Näiteks on kõne all reformi aluseks olevad kriteeriumid, võimalikud muudatused omavalitsuste ülesannetes […]

Jõgeva vallavolikogu ei vaimusta liitmine liitmise pärast (Vooremaa)

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev andis Jõgeva vallavolikogu liikmetele ülevaate uue valitsuse kokkutulemise järel taas päevakorda tõusnud haldusreformi hetkeseisust. Maavanema sõnul on tõenäoline, et maakonda jääb reformi järel kolm omavalitsust. Hiljuti Jõgeva linnaga ühinemisläbirääkimised lõpetanud vallavolikogu liikmed aga ei näe mõtet omavalitsuste liitmisel lihtsalt liitmise pärast, vaid ootavad põhjalikumat riigireformi, mis omavalitsuste rolli suurendaks. Maavanema sõnul […]