Silt: Lääne-Virumaa

Maakondlikud haldusreformi aruteluseminarid jätkuvad

Rahandusministeerium koostöös maavalitsustega viib oktoobri keskpaigani läbi avalikud haldusreformi aruteluseminarid kõigis maakondades. Eesmärk on kutsuda omavalitsuste, maakonnas tegutsevate kolmanda sektori ja ettevõtete esindajaid reformi teemadel aktiivselt kaasa mõtlema. Seminaride alguses tutvustatakse lühidalt haldusreformi hetkeseisu ja plaane. Seejärel küsitakse grupitöö vormis osalejate arvamusi konkreetsematele küsimustele. Näiteks on kõne all reformi aluseks olevad kriteeriumid, võimalikud muudatused omavalitsuste ülesannetes […]

Sõmeru tegi naabrile ühinemisettepaneku

Eelmisel nädalal otsustas Sõmeru vallavolikogu alustada ühinemis­läbirääkimisi Rakvere vallaga. Kui Rakvere valla­volikogu järg­misel istun­gil sama­moodi hääletab, võivad läbi­rää­kimised alata. Sõmeru vallavanem Peep Vassiljev rääkis Virumaa Teatajale, et otsust mõjutavad protsessid riigi tasandil, kuid praegu ei ole veel teada, mis kujul haldusreform läbi viiakse. “Aga ma loodan, et oktoobri paiku kinnitatakse kriteeriumid, ja siis on ka […]

Pooled maakonnad on haldusreformi esimeste konsultatsioonidega läbi käidud

Siseministeeriumi esindajad Ave Viks ja Sulev Valner kohtusid juuli esimeses pooles Ida- ja Lääne-Virumaa, Järvamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Põlvamaa, Raplamaa ja Harjumaa maavanemate juures piirkonna esindajatega, et tutvustada kavandatava haldusreformi kava seni kokkulepitud pidepunkte ja kuulata ära esmase kohapealse tagasiside ja ettepanekud. Kohtumistel osales kokku sadakond inimest maavalitsuste ja omavalitsusliitude poolt, kokku oli esindatud 59 eri omavalitsust. […]

Algasid haldusreformi konsultatsioonid maakondades

Juuli esimeses pooles toimuvad Siseministeeriumis haldusreformi ettevalmistamisega tegelevate töötajate kohtumised Lääne- ja Ida-Virumaa, Järvamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Põlvamaa, Raplamaa ja Harjumaa maavanemate juures maavalitsuste ja omavalitsuste esindajatega. Kohtumised on mõeldud kaasava konsultatsioonina, et saada piirkondadest esmast tagasisidet seni kujunenud otsustele ja sisendit edasiseks tööks haldusreformi kriteeriumite kokkuleppimisel ja seaduse eelnõu tegemiseks sügisel. Esimesed kohtumised toimusid 3.juulil […]

Mida arvab uus omavalitsusjuht (Virumaa Teataja)

Annes Naan (54, Vihula vallavanem, pärit Sakussaare külast, alates 2011. aastast Vihula Valla Veevärk OÜ juhatuse liige) Millisena näete oma linna/valda kümne aasta pärast? Kui riik ei otsusta kasutada jõudu valdade ühendamiseks, siis võiks ka kümne aasta pärast sellel kohal asuda Vihula vald. Igal juhul ise kellegi rüppe tormama ei hakka … Kui üldse rääkida […]

Volikogu suurusest olulisem on volinike tõhus töö (Virumaa Teataja)

Andres Pulver Eestis on valla- ja linnavolikogud keskmiselt poole väiksemad kui Soomes. Kui meil määrab seadus volikogu minimaalse suuruse, siis Soomes sätestatakse täpselt, kui palju volinikke olema peab. Eestis on 10 000 kuni 50 000 elanikuga omavalitsuse volikogus vähemalt 21 liiget. Soomes on 10 000 elanikuga valla volikogus 35 ja 50 000 elanikuga valla volikogus […]

Joonista kaarti ja tülitse (Virumaa Teataja)

Iga kord enne kohalikke valimisi hakatakse Eesti kaardile jooni tõmbama ja köetakse niimoodi üles tavalisi inimesi: kuhu minu kodukoht kuuluma hakkab? Kas kool on lähedal, kas pood on olemas jne? Viimane kohalikus ajalehes avaldatud maakonna tulevikukaart jagas Lääne-Virumaa tõmbekeskuste järgi uutmoodi ära. See on tõmbekeskustepõhine omavalitsusreform ning võib alles teatud aja ja seaduste koostamise järel toimuda. […]

Tsitaat tõmbekeskuste kohta Virumaa Teatajast

  Erki Varma Lääne-Virumaal on maavanema visiooni kohaselt seitse tõmbekeskust. Rohkem kui üheski teises maakonnas. Palju tegelikult, selgub ehk nelja aasta pärast. Tugevamad tõmbavad tugevamalt ja nõrgemad alluvad gravitatsioonile. Naljaga pooleks – Eesti suurim tõmbekeskus asub paljude jaoks teisel pool Soome lahte ja jääb vaid loota, et haldusterritoriaalse reformi käigus Eesti riigipiir muutmata jääb.

Mida arvate maavanema ettepanekutest tõmbekeskuste kohta? (Virumaa Teataja)

Peep Vassiljev, Sõmeru vallavanem Mul on kaks lähtenurka: protsessi läbiviimine ning maavanema või maavalitsuse seisukohad. Mis puudutab protseduurilist poolt, siis oleks olnud igati korrektne ja soliidne, kui maavanem oleks oma kirja sisust või eelnõust eelnevalt teavitanud teist poolt ehkomavalitsusi, sest kirja sisu mõjutab tugevalt maakonna kui terviku suundumusi ja Lääne-Virumaal paiknevaid omavalitsusi. Kirjas toodud ettepanekud puudutavad ka laiemat regiooni, sest […]