Eksitav info “Olukorrast riigis”

Saatejuhid Anvar Samost ja Kalle Muuli rääkisid täna Raadio 2-s saates Olukorrast Riigis pikalt haldusreformist.

Kalle Muuli viitas regionaalministri poolt 2008. aastal Linnade ja valdade päeval peetud kõnele ja luges ette lause, mida tegelikult kõnes polnud. Minister rõhutas küll vabatahtlikku ühinemist, aga sunniviisilist ühendamist ta ei välistanud. Samas nimetas ajakirjanik enda poolt esitatud lauset tsitaadiks.

Muuli 8. märtsil 2009:
Aasta tagasi, 27. veebruaril 2008 oli Tallinnas Linnade ja valdade päev, kus regionaalminister Siim Valmar Kiisler esines kõnega ja teatas seal sõnaselgelt, ma tsiteerin: „Valdasid ei tohi ühendada sunniviisiliselt, kuid seda tuleks soodustada ja toetada.”

Kiisler 27. veebruaril 2008:
“Eesti valitsus (ja Riigikogu seadusloome kaudu) on omavalitsuste ühinemiste läbiviimisel rõhutanud vabatahtlikkuse põhimõtet. Meie soov on omavalitsuste koostööd ja ühinemisi soodustada ning toetada.”