Meedialingid 16.03.2009.a.

Postimees, arvamus, Enn Soosaar: parem vigane varblane peos…

Nõukogudeaegsete rajoonide muutmine vabariigi valdadeks ei lahenda probleeme, nendib praeguse haldusreformi kava suhtes kriitiline kolumnist Enn Soosaar.
remmelg
 
Seadusega pandud kohustus korrastada jäätmemajandus tuli omavalitsustel täita 1. jaanuariks 2005. Neli aastat hiljem on jäätmevedu korraldamata enam kui kolmandikul omavalitsustest. Seadusrikkumise põhjuseks on enamasti valla väiksusest ja/või ametnike ebapädevusest tingitud haldussuutmatus. Parim tablett säärase haiglase punnseisu raviks oleks haldusreform.
Eesti Päevaleht, Rein Sikk: Paratamatu haldusreform ehk miks vallavanemad end seaks jõid
 
Analüüsib Eesti Päevalehe vanemtoimetaja Rein Sikk. Haldusreform on paratamatu nagu päikesetõus, valida jääb kas selle kiire elluviimine või aasta pärast viiendiku valdade pankroti tunnistamine. Mis omakorda viib taas ja ainult haldusreformini…