Meedialingid 21.03.2009

Võrumaa Teataja, kommentaar, Peeter Sibul, Meremäe vallavanem Kas haldusreform, majanduskriisi aegsed isiklikud huvid või lähenevad valimised

On väga kahetsusväärne, et haldusreformi vajaduse ilmestamiseks tõi Võru maavanem Ülo Tulik („Ülo Tulik: haldusreform on möödapääsmatu”, 17. märtsi VT) negatiivse näitena Meremäe vallas läbi viidud ehitustööde riigihanke, mis on tunnis­tatud edukaks ning tehtud seadusest lähtudes.


Võrumaa Teataja, kommentaar, Ülo Tulik, Võru maavanem  Raha otstarbekas kasutamine algab läbipaistvusest

Leian, et on igati tänuväärt, et Meremäe vallavalitsus selgitab ajalehe vahendusel kõnesoleva riigihanke menetlemise asjaolusid. Minu kui maavanema väljaütlemine Meremäe vallavalitsuses toimunud riigihanke menetluse kohta, ei ole ajendatud ainult hankemenetluse läbiviimisest, vaid ennekõike kohalike inimeste murest, tööga hõivatuse küsimusest tänastes majandustingimustes meie maakonnas, sh Meremäe vallas ja mitte ainult.


Võrumaa Teataja,kommentaar,  Kalvi Kõva, riigikogu liige SDE  Seadusemäelt Võrumaale, 13.

No mis oleks veel aktuaalsem ja kõigi meeli erutavam kui lugu haldusreformist. Kuvand, et omavalitsuste arvu vähendamine ­lahendab meie riigi kõik tänased probleemid, on laialt levinud. Seda loetakse nii söögi alla kui söögi peale. Selge on see, et taasiseseisvumise aastatel meid teeninud halduskorraldus vajab muutmist. Tõde peitub selles, et omavalitsustele pandud ülesanded ja ootused on aastate jooksul kasvanud. Ja olemegi jõudnud aega, mil Eesti vajab kõikehõlmavat haldusreformi nagu hapnikku.

 
Nädaline, arvamus, Margus Lattik, kirjanik  Väike, aga oma: Identiteet ja haldusreform

Majanduslangus, mis paneb riigivõimu uurima, kust kulusid kokku hoida, on toonud uuesti päevakorrale ka riigi haldusreformi teema. Reformi pooldajate argumendid näivad esmapilgul head: teema on aktuaalne olnud juba pikemat aega ning vajadus reformi järele on reaalne ja kasvav. Ometigi saadab reformikava kummalisel kombel tunne tormakusest, mida eelkõige võimendab asjaolu, et kava esitlus jätab sellest mulje kui ainuvõimalikust lahendusest, st justkui saakski praeguse enam kui kahesaja valla asemele luua vaid kakskümmend uut omavalitsusorganit.


Pärnu Postimees, kommentaar,Väino Linde, riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Reformierakond Veel kord valdade liitmisest

Iseenesest on igati tervitatav, et regionaalminister Siim Kiisler pärast aastast vaikselt ametis olemist otsustas äkitselt välja tulla haldusreformi kavaga. Valvsaks teeb ainult siinjuures asjaolu, et tema väljakäidud ideel moodustada Eestis 15 valda ja jätta iseseisvana alles vaid viis suuremat linna on juba esmasel pealevaatamisel eelkõige läbimõtlematuse ja tavalise poliitilise propaganda märgid juures.
On vaieldamatult tõsi, et 227 omavalitsust on Eesti jaoks liiast. Kuid asi pole eelkõige nende arvus, vaid selles, kuidas nad oma ülesannetega hakkama saavad.