Meedialingid 25.03.2009

Eesti Kirik, arvamus, Siim Kiisler, regionaalminister Vallamaja ei ole pühamu ehk koguduse, kogukonna ja omavalitsuse rollidest

Eelmises Eesti Kirikus oli kena kaart omaaegsetest kihelkondadest, mille piiridega arvestamise üle haldusreformi ettevalmistamise käigus on korduvalt arutletud. Samas oli ka endise Viimsi vallavanema artikkel, milles kõrvutatakse vallamaja kirikuga. See ei ole kuigi arukas kõrvutus. Kirikukihelkonnad kujunesid ajalooliselt kirikute ja kalmistute kui pühaduse väärtuste kandjate ümber. Kohalik omavalitsus loodi valitsemise vahendina ning peab muutuma üha enam teenuste osutajaks.


Pärnu Postimees, arvamus, Jaanus Männik , Are vallavanem Rahvaliidu aseesimees 
Kas me suudame kriisiajal mõistlikult toimida?

Hando Runnel kirjutas hiljuti Postimehes: “Meie uue riigi põhiprobleem ja põhikonflikt on selles, mis on tähtsam, kas inimene koos oma tööga või raha … Kui majandusliku kokkuhoiu eesmärgil võtame inimestelt ära nende vallad, nende kodud, teeme algkooli aritmeetika tasemel regionaalreformi, hävitame enne olnu, liidame nad uuteks üksusteks – siis mis see on? Ma unistan, et Eestis leiduks jõud, kes võtaks selle kava ja heidaks mitte prügikasti, vaid … okupatsioonide muuseumi.”
Maailmamajanduse kriisiga on Eestisse jõudnud ränk majanduslangus, raskeim pärast 1990. aastate alguse okupatsioonireþiimi kokkuvarisemist ja taasiseseisvumist.

Tundub siiski, et oleme riigi taastamise rasked ja tavakodanikule ülekohtused aastad 1990-1994 kiiresti unustanud. Milleni praegu langeme, kas 1994., 1999. või 2007. aasta tasemele? Kas meie SKT langeb 70 protsendilt Euroopa Liidu keskmisest 50 või 30 protsendini? Kui suureks kasvab tööpuudus, kas töötutele jätkub abiraha, haiglatel raviraha ja pensionikassal pensionideks? Kas ja kui palju valdu ja linnu pankrotistub, millal pöördub majandus uuesti tõusule? Kõike seda pole praegu võimalik usutavalt ennustada.


Võrumaa Teataja, juhtkiri  Tulevane volikogu on kohalik vaid vormilt 
Omavalitsuste sundliitmise kava on juba üsna palju segadust tekitanud ja võib oluliselt mõjutada valimisaktiivsust eelseisvatel kohalikel valimistel.

Haldusreformi temaatikat pikkade aastate jooksul käsitledes on ametnikud tõenäoliselt läbi hekseldanud selle kõikvõimalikud variandid ja raske on kellelgi ses vallas midagi uut välja pakkuda. Siiski on igaühel mängus omad huvid ja reformi ühesest arusaamisest on asi kaugel.


Võrumaa Teataja, kommentaar, Vaiko Tigane, Võru linnakodanik
Haldusreformiga seotud hirmudest ja ootustest