Kuu arhiiv: märts 2009

Meedialingid 16.03.2009.a.

Postimees, arvamus, Enn Soosaar: parem vigane varblane peos… http://www.postimees.ee/?id=94546 Nõukogudeaegsete rajoonide muutmine vabariigi valdadeks ei lahenda probleeme, nendib praeguse haldusreformi kava suhtes kriitiline kolumnist Enn Soosaar. Postimees, arvamus, Agu Remmelg: puhka rahus, jäätmereform, elagu haldusreform! http://www.postimees.ee/?id=94547   Seadusega pandud kohustus korrastada jäätmemajandus tuli omavalitsustel täita 1. jaanuariks 2005. Neli aastat hiljem on jäätmevedu korraldamata enam […]

Postitatud rubriiki Meedia | Kommenteerimine suletud

Milleks meile haldusreform?

Põhjarannik 13.03.2009 SIIM KIISLER, regionaalminister Inimesed on mulle öelnud, et näevad kogu riigis ja ka omavalitsustes olevat rasket olukorda, aga ei mõista, kuidas haldusreform elu paremaks teeks. Parim vastus sellele küsimusele oleks muidugi reaalne tõestus, mille saab anda üksnes kogemus. Kuni haldusreform veel teostamata, on loomulik, et inimestel on ka mitmeid hirme, nagu väikeste valdade […]

Eelnõu kooskõlast põhiseadusega

Ajakirjanduses on viidatud võimalikule haldusterritoriaalse korralduse reformi seaduse eelnõu vastuolule Eesti Vabariigi põhiseadusega (edaspidi Põhiseadus), tegemata üldjuhul siiski täpsustust, mida selle vastuoluna silmas peetakse.  Siseministeerium peab seetõttu vajalikuks peatuda lühidalt eelnõu Põhiseadusele vastavuse küsimusel.

President Ilves toetab tugevate omavalitsuste teket

Presidendikantselei pressiteade 11.03.2009. “Haldusreformi ei saa taandada matemaatiliseks liitmistehteks ega kulude kokkuhoiu kampaaniaks, haldusreformi mõte peab olema võrdselt hea teenus kõigile inimestele, elagu nad näiteks Vändra valla Kadjaste külas või Tallinna Pirita linnaosas,” ütles president Toomas Hendrik Ilves, kes kohtus täna Pärnumaa põhjaosa Kaisma, Vändra ja Tootsi valla ning Vändra alevi, samuti Raplamaa Järvkandi valla […]

Meedia 12.03.2009

Järva Teataja, arvamus, Piret Sapp: Järvamaa vajab haldusreformi http://www.jt.ee/?id=93047 (kaasautor Kaido Ivask, abilinnapea, IRL) Riigil tuleb julgeda astuda otsustavaid samme, et luua kogu Eestis toimiv tõhus kohalike omavalitsuste haldusmudel. Praeguse riigipoliitika taustal, kus valitsus kärbib omavalitsuste ülesannete täitmiseks mõeldud raha, tundub haldusreform tõesti ainus võimalus ellu jääda. Riigiteadusi tudeerinuna tuleb meelde fakt, et Prantsuse revolutsiooni […]

Esita eelnõu muudatusettepanek!

Haldusreformi ajaveebis on nüüd uus võimalus  –  esitada seaduseelnõule muudatusettepanekuid. Klikkides lehe ülaosas “Esita ettepanek”, on kommentaarina võimalik edastada oma konkreetsed, seaduseelnõust lähtuvad ettepanekud. Ootame häid konstruktiivseid ideid! Esita ettepanek

Postitatud rubriiki Mitmesugust | Kommenteerimine suletud

Haldusreformist Foorumis 11. märtsil

ETV stuudios arutlesid haldusreformist Jaan Õunapuu, Jüri Ratas, Peep Aru ja regionaalminister Siim Kiisler. Kokkuvõte ja salvestus saatest ERR kodulehel: “Foorum”: kas haldusreform läheb viimaks käima?

Postitatud rubriiki Meedia | Kommenteerimine suletud

Muudatused valimissüsteemis aasta enne valimisi

Meedias on palju kordi haldusterritoriaalse korralduse reformi seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu) kritiseerides kõlanud väide, et Riigikohus on sedastanud klausli, et 1 aasta enne valimisi ei saa valimissüsteemis muudatusi teha. Antud juhul on silmas peetud Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 15. juuli 2002. aasta lahendit nr 3-4-1-7-02, millega tunnistati 27. märtsil 2002 vastu võetud Kohaliku omavalitsuse volikogu […]

Haldusüksused – maakond, vald ja linn

Prof. Sulev Mäeltsemehe kommentaar maakondade osas kättesaadav: http://www.postimees.ee/?id=89665 Eelnõus oleme 15 valda + 5 linna kava koostades lähtunud Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 155 esimesest lõigust, mis sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksused on vallad ja linnad. Eelnõus võetakse valdade ja linnade liitmisel aluseks Eesti territooriumi maakondlik haldusjaotus vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 2 lõikele […]

Postitatud rubriiki Mitmesugust | Kommenteerimine suletud

Vastused: Vallasisesed linnad

Vallasisene linn on valla territooriumil moodustatud asula ehk asustusüksus – linn, mis on ühinenud vallaga seaduses ettenähtud korras ning seetõttu muutunud valla koosseisu kuuluvaks asulaks, millele tema elanike soovil on säilitatud senine linna nimetus.