President Ilves toetab tugevate omavalitsuste teket

Presidendikantselei pressiteade 11.03.2009.

“Haldusreformi ei saa taandada matemaatiliseks liitmistehteks ega kulude kokkuhoiu kampaaniaks, haldusreformi mõte peab olema võrdselt hea teenus kõigile inimestele, elagu nad näiteks Vändra valla Kadjaste külas või Tallinna Pirita linnaosas,” ütles president Toomas Hendrik Ilves, kes kohtus täna Pärnumaa põhjaosa Kaisma, Vändra ja Tootsi valla ning Vändra alevi, samuti Raplamaa Järvkandi valla omavalitsusjuhtidega.

“Me teame, et paljud omavalitsused ei suuda hästi täita neile seadustega pandud kõiki ülesandeid. Ometi on just kohaliku võimu tasand see, mille järgi Eesti elanik kujundab hoiaku oma riigi ja selle võimu suhtes,” sõnas president Ilves.

“Kui meie kõik, sõltumata omavalitsuse asukohast ja suurusest, maksame riigile maksudeks võrdse osa oma sissetulekust, siis me peame vastu saama kõigile võrdselt kvaliteetse teenuse,” rõhutas riigipea. “Praegu, olgem ausad, ei ole see nii ja käärid omavalitsuste võimekuse vahel on väga suured. Me soovime ju nii iseenesestmõistetavat – et kõikjal oleks inimestel mugav ajada asju linnavalitsuse või vallamajaga, et Tiigrihüpe ulatuks kõikjale, et sotsiaaltoetused oleks omavalitsustes samas suuruses ja et haridus oleks kõikjal võrdselt hea.”

President Ilves kinnitas enda tugevat toetust omavalitsuste ühinemisele, kui see muudab liitunud vallad tugevamaks ja omavalitsuste juhtimise professionaalsemaks.

 “Tark valitsemine on võrdselt hädavajalik nii keskvõimu kui ka valdade ja linnade tasandil,” rõhutas president Ilves. “Me ei vaja haldusterritoriaalset reformi mitte selleks, et raha kokku hoida. Me vajame seda selleks, et kõikjal Eestis oleks meie elanikele kättesaadav kvaliteetne avalik teenus. “

Riigipea nimetas kahetsusväärseks, et seni on vaid üksikud omavalitsused jõudnud ühinemiseni.

Loe kogu teksti Vabariigi presidendi kodulehelt.