Võrdlus: keskmine elanike arv omavalitsustes

Keskmine elanike arv ühes omavalitsusüksusesOmavalitsuste rahvaarv vaheldub tugevalt meie naabrite juures. Teiste riikide haldusreformide tulemusena on elanike arv ühes omavalitsuses pea alati suurenenud.
Soome reformi puhul näiteks ei ole lubatud tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuseid osutada omavalitsustel või omavalitsuste ühendustel, mille territooriumil elab alla 20 000 elaniku.

Läti puhul näitavad graafikud olukorda pärast haldusreformi jõustumist. Uued volikogud valitakse Lätis 7. juunil Elanike arvu ja omavalitsusüksuste suhekoos Europarlamendi valimistega 7. juunil.

KOV-üksuste arv Lätis on graafikul antud detsembri kava põhjal, mille järgi oleks pidanud seal alles jääma 112 omavalitsust, tegelikkuses otsustas Seim aga luua 118 uut omavalitsust.

Soome puhul on lähtutud reformijärgsest rahvaarvust ühes omavalitsuses.