ERR: Kiisler soovib tõmbekeskustel põhinevat haldusreformi

Kuigi haldusreformi läbiviimist valitsuserakondade koalitsioonilepingust kiisleri6pakkei leia, soovib regionaalminister Siim Kiisler reformi siiski ette valmistada ja võtta aluseks tõmbekeskuste mudeli.

Tõmbekeskuste mudelit, mille tulemusel tekiks 30-50 omavalitsust, pooldas siseministeeriumi teatel enamik maavalitsusi, ligi kolmandik kohalikke omavalitsusi ning enamik eksperte.

Kokku kaalus ministeerium kuut võimalikku mudelit: minivaldade, omavalitsusliitude, kihelkondade, tõmbekeskuste ja maakondade Eesti ning kahetasandiline riik.

Regionaalminister on seisukohal, et reformiga tuleb edasi liikuda samm-sammult. Samas tuleb olulised riiklikud otsused teha ja raamistik kokku leppida võimalikult kiiresti.

Ministeeriumi sõnul ongi järgmiseks ülesandeks erinevaid osapooli kaasates valida välja need tõmbekeskused, mille ühinemise vahel ülejäänud omavalitsused saavad valida, et ühinemisprotsess 2017. aasta kohalike valimistega lõpule viia.

Protsessi juhtimiseks on palgatud projektijuht Sulev Valner, kes arutab igas maakonnas kõigi osapooltega sh omavalitsusjuhtide ja ekspertidega läbi ja lepib kokku selle maakonna tõmbekeskused.

Ministeerium peab tõenäoliseks, et väiksemates maakondades on 1-3 tõmbekeskust ja suuremates, nagu Harjumaa ja Ida-Virumaa, võib see number olla veidi suurem.

Reformi esialgne ajakava:

  • Märts 2013 – regionaalminister esitab reformi seaduse väljatöötamiskavatsuse
  • August 2013 – projektijuhi eestvedamisel ja omavalitsuste, omavalitsusliitude, maavalitsuste ja ekspertide osalusel on valminud maakondade ettepanekud sealsete tõmbekeskuste osas
  • September 2013 – regionaalminister esitab valitsusele omavalitsuskorralduse reformi elluviimise seaduseelnõu, mis sisaldab ka maakondadega läbiarutatud tõmbekeskuste nimekirja
  • Detsember 2013 – Riigikogu võtab vastu omavalitsusreformi elluviimise seaduse
  • September 2014 – omavalitsused on valinud tõmbekeskused, kellega ühineda ehk kokku leppinud uutes loodavates KOV üksustes
  • November 2014 – regionaalminister on lahendanud tekkinud eriarvamused, kui omavalitsus pole suutnud otsust teha, soovitakse ühineda lahustükkidena vms
  • Detsember 2014 – Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega haldusterritoriaalse korralduse muutmise KOVide poolt kokkulepitud piires.
  • 2015-2017 – ühinemiste sisuline ettevalmistamine omavalitsustes
  • Oktoober 2017 – volikogude valimine toimub juba ühinenud omavalitsuste piirides

allikas: ERR Uudised (kuula ka raadiouudist)

Esitlusel tutvustatud lühikokkuvõte ja slaidid asuvad SIIN.