UUS: Omavalitsusreformi seaduse väljatöötamiskavatsus on arutamiseks väljas

Minister Siim Kiisleri ettepanek tõmbekeskustel põhinevaks omavalitsuskorralduse reformiks on nüüd vormistatud ka põhjalikuks arutelu alusdokumendiks koos viidetega paljudele varasematele teemakohastele uuringutele.

Valitsuse eelnõude infosüsteemis EIS on järgneva lingi alt kõigile huvilistele näha 12.03.2013 kooskõlastusringile saadetud omavalitsusreformi seaduse väljatöötamiskavatsus koos lisadega  https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/1e1f8b43-ecbc-4c2d-91f6-8537b9f57c42