Audru volikogu kinnitas ühinemislepingu (Pärnu Postimees)

Audru vallavolikogu neljapäevasel istungil oli päevakorras Lavassaare vallaga ühinemislepingu kinnitamine ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlus, nimetatud omavalitsused on ainsad, mis maakonnas oktoobrivalimisteks vabatahtlikult ühinevad.
Ühinemise järel moodustub senisest 378,8ruutkilomeetrisest ligi 5500 elanikuga Audru vallast ja 8ruutkilomeetrisest ligi 500 elanikuga Lavassaare vallast ühine uus omavalitsus Audru vald ja kehtima hakkab selle sümboolika. Lavassaare valla senine sümboolika jääb kasutusele aleviku tähisena ja antakse hoiule kohalikule külaseltsile.Ühinemislepingu projekti tutvustati avalikel koosolekutel ja veebis. Audru vallavolikogu sai seitse vastuväidet ühelt vallaelanikult, Lavassaare vallavolikogu kolm ettepanekut Lavassaare külaseltsilt ja neli ettepanekut ühelt vallaelanikult.

Näiteks tahtis Lavassaare külaselts, et aktsiaseltsilt Tootsi Turvas ostetaks välja rabakontor koos juurdeehitusega ja sinna juurde kuuluv maa eesmärgiga anda vara tasuta kasutamise lepingu alusel pikaajaliseks kasutamiseks seltsile sinna rajatava muuseumi-külakeskuse jaoks. Samuti sooviti, et ühinemistoetust kasutataks Audru aleviku teeninduskeskuse uuendamiseks.

Audru vallavolikogu otsustas, et riigilt saadavat liitumistoetust kasutatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadusele ning arengukavast lähtudes planeeritakse tänavu Audru aleviku teeninduskeskuse rekonstrueerimine ja tuleval aastal Lavassaare lasteaia-algkooli renoveerimine.

Vallaelanike paremaks teenindamiseks moodustatakse piirkondlik teeninduspunkt Lavassaares.

Järgnevalt esitab Audru vallavolikogu ühinemisotsuse ja selle lisad Pärnu maavanemale ning taotleb valitsuselt Audru valla ja Lavassaare valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uueks omavalitsuseks, Audru vallaks.

Saarde vallavolikogu otsustas oma aprilliistungil moodustada ajutise komisjoni ühinemisläbirääkimisteks Pärnu ja Viljandi maakonna naaberomavalitsustega. Saarde vald kui uus omavalitsusüksus moodustus 2005. aasta oktoobrisvalimistega Kilingi-Nõmme linnast, Tali ja Saarde vallast.

13.04.2013

Silvia Paluoja