Kärdla-Kõrgessaare liitumise “jah” tuli nappide häältega (Hiiu Leht)

9.04.2013Vähesed ühinemise vastu huvi tundnud linna- ja vallaelanikud ütlesid liitumisele “jah”.
Ligi 3000 Kärdla elanikust osales kahe omavalitsuse ühinemisküsitusel 174, vaid kuus protsenti linnaelanikest. Neist toetas ühinemist enamus, 132, vastu oli 41 linnakodanikku.Veidi aktiivsemad olid Kõrgessaare valla elanikud: 1117 küsitlusnimekirja kantud vallakodanikust käis seisukohta välja ütlemas 202, s-o 18 protsenti. Ka poolt- ja vastuhäälte suhe oli võrdsem – kahe omavalitsuse ühinemist toetas 111 ja vastu oli 90 küsitlusele vastajat.

Lõpliku ühinemisotsuse teevad vallavolikogud, rahvaküsitluse tulemused ei kohusta neid samamoodi otsustama.

Seitsmes katse

Kõrgessaare vallas elab 1319, Kärdlas 3615 inimest. Kui kaks omavalitsust ühinevad, tekib Hiiu vald, kus elab pool saare elanikest.

Tegemist on seitsmenda ja seni kõige edukama katsega Hiiumaa omavalitsusi ühendada.

Selleks, et Kärdla ja Kõrgessaare ühineda saaks, võttis riik vastu seaduse, et saartel saavad ühineda ka need omavalitsused, mil pole ühist piiri.

Seni oli takistuseks Pühalepa vald, mille juhid on omavalitsuste ühinemise vastu, territoorium aga lahutab Kärdla linna Kõrgessaare vallast. Saare omavalitsuste ühinemise vastu on ka Emmaste vallajuhid, Käina praegused vallajuhid on lubanud tekkiva Hiiu vallaga ühineda järgmiste kohalike omavalitsuste valimiste eel.