Liit: viiendik lapsi elab omavalitsustes, kus puudub lastekaitsetöötaja (ERR)

27.04.2013

Umbes viiendik Eesti lastest elab kohalikes omavalitsustes, kus puudub lastekaitsetöötaja, teatas MTÜ Lastekaitse Liit.

MTÜ Lastekaitse Liit võttis laupäevasel üldkogul kokku 2012. aasta tulemused ja seadis uued sihid laste õiguste edendamiseks. Liidu presidendi Loone Otsa sõnul probleeme jätkub.

“Ligi viiendik Eesti lapsi ehk enam kui 44 000 last elab omavalitsustes, kus puudub lastekaitsetöötaja. Põhiseaduse § 28 alusel on lubamatu, et lapse sotsiaalsete põhiõiguste tagatus riigi eri piirkondades nii olulisel määral varieerub,” ütles Ots.

Liidu president märkis, et haldusreformi kavandajad peavad olukorra muutmiseks tegema otsuseid, mis aitavad hoida lapse heaolu kohalikul tasandil vähemalt inimväärse.

Üldkogul tõdeti, et läinud aasta oli algatusterohke. Laienes rahvusvaheline koostöö. Ajakiri “Märka Last” ja liidu sotsiaalmeedia said palju positiivset tagasisidet.

Mullu olid fookuses laste ja noorte kaasamine, interneti turvalisus, vägivallavaba kasvatus ning kiusamisennetus. Projekt “Kiusamisest vaba lasteaed” on laienenud 305 lasteaeda üle Eesti, hõlmates ligi 6600 last. Tugevdamist vajab vabatahtlik lastekaitseliikumine ja üksteist arvestav ning toetav koostöö.

Aasta liikmeks valiti Hiiumaa Lastekaitse Ühing, tunnustades mitmekülgset, nii kogukonda ja omavalitsusi kui maakonda tervikuna hõlmavat tööd laste ja perede hüvanguks.

Üldkogu valis uue vanematekogu, mis kavandab ja korraldab liidu tööd ja valvab seatud eesmärkide täitmise järele. Aastani 2016 said vanematekogu liikmeteks Ene Tomberg, Monika Liiv, Irina Golikova, Inge Järvpõld, Kristel Voltenberg, Taimi Tulva, Toivo Sikk ja Aimar Karu.

Sven Randlaid