Lohusuu vald võib ühineda Mustvee linnaga (Vooremaa)

Käesoleva aasta 14. mail tegid linnapea ja linnavolikogu esimees Lohusuu valla juhtkonnale ettepaneku jätkata kahe omavalitsuste ühinemise läbirääkimisi. Vaatamata sellele, et Lohusuu vald asub Ida-Viru maakonnas ning Mustvee linn Jõgevamaa valdustes.
Hiljuti arutas Mustvee linnapea ühinemisteemat ka Jõgeva maavanem Viktor Svjatõševiga, kes toetas liitumise ideed. Lohusuu rahvas võidaks ühinemises kindlasti ja ka Peipsi pealinn Mustvee saaks jõudu juurde. See ühinemine on loogiline nii logistiliselt kui ka tähtis valitsemiskulude kokkuhoiu mõttes, samuti haridus- ja sotsiaalvaldkonda vaadates. Liitumisprotsessiga võiks alustada juba sel aastal. Sellise ühinemise tagajärjel kuuluks praegune Lohusuu vald Jõgevamaa koosseisu. Mustvee linnast ja Lohusuust on juba ajalooliselt kujunenud terviklik rannaala Peipsi järve ääres. Suur Mustvee ajastu on veel ees, sest meiega võivad ühineda veel teisedki omavalitsused.