Ühinev Viljandi vald moodustab juba uut organisatsiooni (Eesti Elu)

Täna, 16.mail kogunesid Männiku metsatallu sügisel Viljandi vallaks liituva nelja (Paistu, Pärsti, Saarepeedi ja Viiratsi) omavalitsuse ametnikud, et teha ettevalmistusi uueks stardiks.

Kokkukutsuja, Viiratsi vallavolikogu – ning Viljandi valla ühinemiskomisjoni esimees Kaupo Kase näitas ametnikele esitlust uue loodava organisatsiooni struktuuri kohta ning rääkis üleminekuperioodil ees ootavatest väljakutsetest. „Põhimõttelisest on üleminekuperiood juba praegu käes. Juba enne sügist hakkame ühildama neid õigusakte, millega läheb Viljandi valla töösse rakendudes eriti kiireks,” rääkis Kase.

„Muutused on nii nähtavad, kui nähtamatud. Kohe nähtav osa puudutab uut vallamaja, piirkondlikke kohamärgistusi, sümboolikat, ühtseid blanketivorme jms. Nähtamatu osa on aga oluliselt laiem: info liikumise ühildumine, ühine raamatupidamise- ning dokumendihalduse tarkvara, arhiivindusega seonduv ning kogu logistika, kuidas käib reaalse elu nn telgitagune korraldus,” selgitas Kase.

Viljandi maavanem Lembit Kruuse, kellel on Suure-Jaani vallaks liitumise kogemus olemas, rääkis neist muredest ja rõõmudest, mis paratamatult võivad liitujaid ees oodata. Ühe peamisena neist nimetas Kruuse asjaolusid, mis tulenevad erinevate organisatsioonikultuuride ühildumisest.

Kohal oli üle poolesaja praegu nelja erineva vallavalitsuse töötajat, kellele kõikidele garanteeritakse ühinemislepingust tulenevalt töökoht Viljandi vallas. „Eesmärk on tuua loodavasse valda kokku kõikide erinevate piirkondade teadmised, mille summast sünnib uus kvaliteet,” kinnitas Kase.

Erinevate valdade spetsialistid kogunesid valdkonniti grupitöödeks ning koos hakati kaardistama vajalikke tegevusi.