Omavalitsusel kulus 97 nädalat sadama planeeringu alustuseks

Logistikauudised

ASi Tallinna Sadam kommertsjuht Erik Ringmaa toob kohalike omavalitsuste (KOV) detailplaneeringute venitamistaktikana näite, kus KOV suutis detailplaneeringu koostaja leida alles 97 nädalaga.
ASi Tallinna Sadam kommertsjuht Erik Ringmaa toob kohalike omavalitsuste (KOV) detailplaneeringute venitamistaktikana näite, kus KOV suutis detailplaneeringu koostaja leida alles 97 nädalaga.

Ringmaa ei nimeta planeeritava projekti nime ega ka kohalikku omavalitsust, kuid tõi näite, et ühe praegu poolelioleva planeerimismenetluse käigus kulus detailplaneeringu algatamisest kuni planeeringu koostaja leidmiseks KOV poolt korraldatud hanke tulemuste selgumiseni 97 nädalat. „Ehk planeeringut ei asutud selle aja jooksul veel koostamagi,“ nentis Ringmaa.

Teise näitena tõi Ringmaa olukorra, kus KOV tegeleb endiselt alles planeeringu koostaja leidmiseks korraldatava hanke väljakuulutamise detailidega, samal ajal kui Rootsis poolteist aastat hiljem algatatud projekt on juba jõudnud staadiumi, kus saaks väljastada ehitusloa, ehk meie mõistes on detailplaneering seal kehtestatud. „Kummagi näite puhul ei ole meil planeering jõudnud veel etappi, kus kaasatakse avalikkust või võimalikke huvigruppe, kus toimuks dialoog ning huvide ja võimalike keskkonnamõjude kaalumine,“ rääkis Ringmaa.

Tallinna Sadam koos teiste logistikaettevõtetega on pöördunud ettepanekutega Riigikogu logistika transiidi toetusgrupi poole, et vabaneda planeeringuid pidurdavatest kohalikest omavalitsustest.