Põlva-ja Valgamaal on tõmbekeskused selged. Võrumaa veel venitab (Lõunaleht)

Kuigi omavalitsusliitudele anti kohalike tõmbekeskuste väljaselgitamiseks aega 1. juulini ning Põlva- ja Valgamaal on otsused sisuliselt küpsed, leidis Võrumaa omavalitsuste liit (VOL), et tähtaeg oli liiga lühike. VOL sai otsustamiseks pikendust augusti alguseni ning palus kõikidel valdadel esitada oma seisukohad. Näiteks peab Varstu vald tõmbekeskuseks Võru linna ning Rõuge iseennast.
,,See aeg ei olnud piisav, et kõik omavalitsused oleksid saanud kokku istuda,” selgitas Võrumaa omavalitsuste liidu esimees Tiit Tönts, miks tõmbekeskuste välja selgitamisel ajapikendust paluti. Mitmed omavalitsused on Töntsi sõnul oma otsused teinud ja teada andnud, kuid mõned veel otsustavad.

Vastseliina vallavanem Raul Tohv ütles, et nemad on oma otsuse teinud ning jõudnud seisukohale, et ühtpidi on ümberkaudsete jaoks tõmbekeskus ka Vastseliina, kuid Vastseliina jaoks kipub selleks ikkagi Võru olevat.

Varstu vald on valinud oma tõmbekeskuseks Võru linna. Möödunud kolmapäeval toimunud volikogu istungil aga otsustasid Rõuge vallavolinikud üksmeelselt Rõuge kui tõmbekeskuse jätkumise poolt. ,,Rõuge on piirkond, milles pakutavate tegevuste mitmekesisus ja kõrge kvaliteet on siduvaks nii kohalikele elanikele kui paljudele teistes omavalitsustes elavatele inimestele,” toodi välja ühe põhjusena.

Naabermaakonna Põlvamaa omavalitsuste liidu esimehe Raul Kudre sõnul on eelnevatest arengukavadest lähtuvalt jäädud seisukoha juurde, et tõmbekeskusteks on Põlva ja Räpina. Seega ei palutud valdadel eraldiseisvalt ka mingisuguseid otsuseid vastu võtta, kuid anti teada, et kui mõni omavalitsus soovib välja tuua mõne erisuse, on võimalik sellest teada anda.

Kohaliku vallavanemana rääkis Kudre, et vald on esitanud erisustaotiuse Värska tõmbekeskuseks kinnitamiseks. Eelkõige on selle taotluse taga lootus, et tuleviku haldusreformide tuules võiks tekkida Setomaa vald, mille märgiliseks keskmeks jääkski Värska.