Linnukesed tõmbekeskuste graafikus (Äripäev)

Peep Talimaa

No nii, tõmbekeskuste-Eesti kaart on enam-vähem valmis. Ajakava teel neli korda väiksema arvu ehk umbes 60 omavalitsusega haldusjaotuse poole on paigas. Nüüd on kõigil hea graafikusse linnukesi tõmmata, et kas kõik ikka toimib plaanipäraselt.
Septembris 2013 peaks vastav raamseadus esitatama kooskõlastusringile; detsembris 2013 valitsuse istungile ja seejärel riigikogule, kes peaks seaduse vastu võtma märtsis 2014.Märksa atraktiivsemalt tõotab täituda see punkt, mille järgi on ­omavalitsused septembriks 2014 valinud tõmbe­keskused, kellega ühineda, ehk kokku leppinud ­uutes kohaliku omavalitsuse üksustes.

Seejärel on regionaalminister jätnud endale paar kuud aega võimalikke lahkarvamusi lahendada. Kui valitsus kehtestab 2014. aasta detsembris haldusterritoriaalse korralduse muutmise, ongi suurem osa tõmbekeskuse-Eesti teel käidud. Vist.

Kõigepealt tuleb mõistagi sinnani jõuda, sest suur hulk omavalitsusi on praegu ikka väga selgelt eitamise faasis. Mine tea, kas ja kuidas sellest välja tullakse.

Palju sõltub sellest, kas ise satuti tõmbekeskuste hulka või tuleb hakata otsima, kellega ühineda.

Ja lõpuks – määrused tulevad ja lähevad. Ärgem unustagem, et 2015. aastal on riigi­kogu valimised ning ühiskondliku konsensuse puudumise ja sobiva valimistulemuse korral on lihtne tõmbekeskustest tõukeke­skused teha ning kogu plaan ajas tagasi keerata.