Tõmbekeskusel peab olema tõmmet (Pärnu Postimees)

Hiljuti pahandas üks anonüümne lehelugeja telefonitsi toimetusega, et oleme kaasa läinud tõmbekeskuste jutuga. Et tegelikult on ikka linnad, maakonna- ja vallakeskused, aga mingeid tõmbekeskusi ei ole vaja välja mõelda. Maitse asi, nii-öelda.
Haldusreformi kava, millest viimased päevad on palju räägitud, jätaks Eestisse 2017. aastaks 60 omavalitsust praeguse 226 asemele. Enamasti saadakse aru, et vanaviisi halduskorraldus on hakanud lonkama.Võimuliit üritab haldusreformi ära teha kohalike endi kätega ehk ülalt liialt survestamata.

Esimene tulemus omavalitsusliitude ja maavalitsuste ühistööst on laual ning Eesti tulevase halduskorralduse kava peetakse üldjoontes heaks.

Pärnumaalt esitati tõmbekeskusteks Pärnu, Tõstamaa, Pärnu-Jaagupi, Vändra, Kilingi-Nõmme ja Häädemeeste. Muidugi võib sintlastel tekkida õigustatud küsimus, mille poolest on Häädemeeste suurem tõmbekeskus kui Sindi.

Pealegi on neis kõigis keskkool ja toidupood ning saadaval hädavajalikud posti- ja pangateenused. Tundub, et tõmbekeskuste osas konkurentsi ei ole, kui Sindi millelegi enamale ei pretendeeri.

Erakondadest on tõmbekeskustekeskse haldusreformi kõige suurem kriitik Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Nemad pooldavad kahetasandilist omavalitsust, mis jagaks suuremad ülesanded maakonnapõhiselt ja valdade korraldada jääks sotsiaalhoolekanne ning alusharidus.

Sotside arvates tuleks praeguse haldusreformi läbimineku korral mõne aasta pärast taas muudatustega tegelda.

Tõmbekeskuste puhul saab tõenäoliselt suurimaks probleemiks tark valitsemine. Et keegi ei tunneks ennast tõrjutuna ja tähelepanu jaguks igale kohale.