Kuu arhiiv: september 2013

Omavalitsusreformi seaduse eelnõu on esitatud avalikule konsultatsioonile

Regionaalminister saatis mitmekümnele organisatsioonile enne kooskõlastusringile esitamist üle vaatamiseks värskelt valminud kohalike omavalitsuste korralduse reformi raamseaduse eelnõu, mis näeb ette reformi teostamist 2017.aasta sügiseks ja seejärel ka regionaalministri ametikoha kaotamist.  Vastuseid oodatakse adressaatidelt 17.oktoobriks. Siinkohal on kõigil huvilistel samuti võimalus eelnõu ja seletuskirjaga lähemalt tutvuda ja soovi korral tagasisidet anda. Omavalitsuskorralduse reformi seadus_EN Omavalitsuskorralduse reformi […]

Kas linnriik Eesti? (Sirp)

Garri Raagmaa Eestis oleks viimane aeg nii võimu kui majanduse detsentraliseerimiseks. Viimase kahekümne aasta jooksul on kogu maailmas aset leidnud metropoli­seerumine ehk elanike ja majanduse koondumine suurimasse linna ja selle lähitagamaale. Eestis on ääremaade elanike hulk vähenenud enamasti märksa tempokamalt kui mujal, eriti kiiresti on kahanenud väikelinnad. Arenguriigid ei suuda ega taha sageli ruumipoliitikat rakendada, […]

Tõmbekeskused tõmbetuultes (Sakala)

Sel aastal on räägitud palju tõmbekeskuste määramisest ja omavalitsuste liitumisest tõmbekeskuste mudeli alusel. Selle protsessi juurde oli siseministeerium kaasanud hulga organisatsioone ja huvigruppe, teiste seas maakondlikke omavalitsusliite, kes pidid välja pakkuma, kuidas tõmbekeskusi (mitte haldusterritoriaalseid piire) määrata. Praegu seisneb haldusreformi idee selles, et kui tõmbekeskused on määratud, saavad ülejäänud omavalitsused nendega vabatahtlikult ühineda. Kahjuks tuleb tõdeda, et omavalitsusliitude ettepanekuid ei […]

Haldusreformiga viivitamine loob kogu ühiskonnas stressi (Postimees)

Mikk Salu Tartu Ülikooli inimgeograafia professor Rein Ahas ütleb, et linnastumise ja küla väljasuremise protsessid, mida Eestis näeme, toimuvad kogu maailmas. 21. sajand on muutnud ühiskonnakorraldust ja tootmist, inimestel on rohkem infot ja vabadust ning nad teevad varasemaga võrreldes väga teistsuguseid otsuseid. Kui ma vaatan Eesti tõmbekeskuste kaarti, mille regionaalminister Siim-Valmar Kiisler hiljuti välja käis, ja panen selle […]

Postitatud rubriiki Meedia | Sildistatud | Kommenteerimine suletud

Neljas omavalitsuses jääb võitlus ära (Sakala)

Marko Suurmägi Sel hetkel, kui komisjonid lõpetasid teisipäeval kandideerijatelt dokumentide vastuvõtmise, selgusid valimiste võitjad koguni kolmes Viljandimaa vallas ja ühes linnas. Kõpu, Kõo ja Tarvastu valla ning Mõisaküla linna juhtidel on liiga vähe vastaskandidaate, et valimisvõitlus üldse tekkida saaks. Neisomavalitsustes pole konkurentidel võimuliidu loomiseks jäänud võimalust isegi sel juhul, kui nad kõik volikokku pääseksid. Kui […]

Milleks meile külavanemad? (Saarte Hääl)

Muistse vabadusvõitluse ajal kaheksasada aastat tagasi oli külavanem austusväärne amet. Külavanem pani teedele välja vahimehed, juhtis sõjasalka, abistas külavaeseid ja andis noormeestele loa naist võtta. Tänases külakogukonnas ei soovi inimesed mingil põhjusel endale sellist austavat ametit võtta. Ennekõike on põhjus see, et tegemist on just nimelt auametiga. Külaelanikel tekivad aga õigustatud ootused ja nad hakkavad […]

Ansip: ühtki omavalitsust ei sunnita liituma (ERR)

Peaminister ja Reformierakonna esimees Andrus Ansip välistas võimaluse, et tõmbekeskustel põhinev haldusreform tooks kaasaomavalitsuste sundliitmise. “Teatavasti liberaalidena reformierakondlased toetavad vabatahtlikku liitumist. Me kindlasti ei ole valmis toetama kohalike omavalitsuste sunniviisilist liitmist,” kinnitas Ansip riigikogu infotunnis. “Sel ajal, kui räägitakse väga palju demokraatia murenemisest, ei ole minu meelest üleüldse kohanegi rääkida, et kohalikeomavalitsuste iseotsustamise õigus tuleks kaotada, ja keegi, […]

Postitatud rubriiki Meedia | Kommenteerimine suletud

Jüri Kõre: Omavalitsuskorraldus. Emotsionaalne või teadlik tegevus?

Tartu Postimees Omavalitsuste/liitude/maavalitsuste esindajad on ära teinud uskumatuna tunduva töö: kokku leppinud umbes 50 tõmbekeskust. Kui selle töö tulemusena hakatakse mõne aja pärast kohendama halduskorraldust, pole see samm näiteks naabermaades tehtud/tehtavate omavalitsusreformide kõrval sugugi radikaalne. Aga edasiminek kindlasti. Elanike arvult suurema ja majanduslikult tugevama omavalitsuse eeliseid on piisavalt kirjeldatud. Lihtsustatult võiks nad kokku suruda sõnasse võimekus. Muidugi […]

Postitatud rubriiki Meedia | Sildistatud | Kommenteerimine suletud

Haldusreform küpseb tasapisi edasi (Valgamaalane)

Eleri Lõhmus Maakonnad on oma tõmbekeskused haldusreformi kavandajatele esitanud, Valgamaal on need kolm linna – Tõrva, Otepää ja Valga. Seega peaksid ülejäänud omavalitsused nüüd kaaluma, kellega ühte heita. Haldusreform pole teps mitte uus teema, sellest on räägitud juba aastaid, kuid peale mõne erandi teistes maakondades pole veel sellega kuigi kaugele jõutud. Õru vallavanem Andres Pallo­son tõi välja, et […]

Postitatud rubriiki Meedia | Sildistatud | Kommenteerimine suletud

Vanaviisi enam ei saa (Valgamaalane)

Haldusterritoriaalsest reformist on Eestis räägitud juba aastaid ning karta on, et paljudes tekitab teema juba tüdimustki. Siiski tuleb sellega tegelda, sest nagu tänases Valgamaalases maakonna omavalitsusjuhid tunnistavad, on omavalitsuste piiride muutmisega pigem hiljaks jäädud kui rutatud. Selles, et reform venima on jäänud, võib näha erinevaid süüdlasi. Ent nende otsimise asemel on praegu palju olulisem lõpuks ometi midagi […]