Harju maavanem: Eestis peaks olema 5−6 maavalitsust (Äripäev)

Pean õigeks omavalitsuste reformi läbiviimist, kuid maavalitsuste kaotamine ei ole kindlasti mõistlik. Pigem tuleks tõstatada küsimus, kui palju peaks Eestis maavalitsusi olema ja millised funktsioone nad kannavad, kirjutab Harju maavanem Ülle Rajasalu, kes kuulub Reformierakonda.

Meie lähinaabrid, kes on teostamas omi riigireforme – seda küll erinevas poliitilises võtmes -, säilitavad maavalitsused kindlate funktsioonide täitmiseks.

Olen seisukohal, et 15 maavalitsust on liiga palju. Kolmandiku nende töömahust täidab Harjumaa, ülejäänud 2/3 jaguneb 14maavalitsuse vahel. Lähtuvalt eeltoodust arvan, et maavalitsuste praegust arvu tuleks jagada 2,5 või 3-ga ehk siis Eestis võiks olla 5-6maavalitsust.

Kavandatava kohalike omavalitsuste reformi osas oleme me näidanud initsiatiivi ja algatanud Harjumaa keskuste teemaplaneeringu juba 2012. aasta lõpul. Kuid haldusreform peaks hõlmama kõiki tasandeid –omavalitsusi, maavalitsusi, ministeeriume.

Juba mitu aastat tagasi tulin avalikul esinemisel välja ettepanekuga, mis hõlmab avaliku halduse valdkonnas tervet riiki. Praeguses maaelus ei domineeri enam põllumajandus, vaid maaelu sisaldab ettevõtlust erinevatel elualadel. Seepärast peaks kaaluma regionaal- ja põllumajandusministri portfellide ühendamist ühtseks maaeluministeeriumiks.

Igasugune läbiviidav reform peaks olema tasakaalukas ja teadlikult ette valmistatud. Selle keskseks eesmärgiks saab olla inimeste heaolu, teenuste hea ja lihtne kättesaadavus ning kvaliteet.