Hiiu maavanem: Omavalitsuse piiri ühtimine maakonnaga toob muudatusi (Äripäev)

Omavalitsuste tõmbekeskustepõhine reform võib kaasa tuua muudatusi ka maavalitsuste jaoks. Eelkõige neis maakondades, kuhu jääb üks omavalitsus. Sellise variandi on tänaseks välja pakkunud kaks maakonda.
Mullu analüüsisid maavalitsused siseministeeriumi palvel oma ülesandeid eesmärgiga leida tegevusi, mis võiksid kuuluda olemuslikult omavalitsustele. Sadade ülesannete hulgas leiti vaid mõni üsna marginaalne tegevus, näiteks maakonna hoolekandetöötajate koolitus ja teavitamine jäätmepõletustehase sulgemisest. Olukord ei muutu pärast reformi kuigivõrd neis maakondades, kuhu jääb mitu omavalitsust.

Üks omavalitsus maakonnas.

Maakondades, kus omavalitsuse ja maakonna piir ühtivad, on võimalik ette võtta omavahelises tööjaotuses suuremaid muudatusi. Esialgsed pakkumised on ühistranspordi korraldus, maakonnaplaneering ja erinevad maakonnaülesed teemaplaneeringud, arengustrateegiate koostamine ja nende tegevuskavade elluviimine. Lisaks on võimalik üle vaadata ka mõned olemuslikult riiklikud ülesanded ja anda need halduslepinguga omavalitsuse hallata. Sel juhul muutuks maavalitsuse roll suuresti ja peamisteks ülesanneteks jääksid riikliku järelevalvega seotud tegevused.

Ühe maakonna ja ühe omavalitsuse piiride kokkulangemisel kerkib kindlasti üles küsimus, kas maavalitsust institutsioonina üldse vaja on ja kellele võiks üle anda olemasolevad ülesanded, mida kohalik omavalitsus kuidagi täita ei saa. Oma kogemustele tuginedes ei poolda ma võimalust jagada maavalitsuse ülesanded ministeeriumide vahel. Tsentraliseerimine ühe või teise ministeeriumi haldusalas võimendab “silotorni” efekti, kus koostöö erinevate valdkondade vahel halveneb ja regulatsioonide universaalsus suureneb. Kõik püütakse allutada ühele keskmisele, mida päris elus ei pruugi eksisteeridagi. Ministeeriumide sund rahalise efektiivsuse poole ei võimalda arvestada regioonide eripärade ja nendest tingitud erinevate vajadustega.

“Riigimaja” plaan.

Arutamist ja läbitöötamist väärt on “riigimaja” idee, kus kõik maakonnas olevad riigiasutused, ametnikud ja muud institutsioonid koondatakse ühte majja, paremal juhul ka ühtse juhtimise alla. See mudel säilitaks riiklikud institutsioonid maakonnas ja annaks head võimalused koostööks ministeeriumide tasandil, vähendades dubleerimist ja bürokraatlikke barjääre. Lisatulu tõuseks mastaabiefektist ja sünergiast.

Riho Rahuoja
Hiiu maavanem, Reformierakond