Omavalitsusreformi seaduse eelnõu on esitatud avalikule konsultatsioonile

Regionaalminister saatis mitmekümnele organisatsioonile enne kooskõlastusringile esitamist üle vaatamiseks värskelt valminud kohalike omavalitsuste korralduse reformi raamseaduse eelnõu, mis näeb ette reformi teostamist 2017.aasta sügiseks ja seejärel ka regionaalministri ametikoha kaotamist.  Vastuseid oodatakse adressaatidelt 17.oktoobriks. Siinkohal on kõigil huvilistel samuti võimalus eelnõu ja seletuskirjaga lähemalt tutvuda ja soovi korral tagasisidet anda.

Omavalitsuskorralduse reformi seadus_EN

Omavalitsuskorralduse reformi seadus_SK

Omavalitsuskorralduse reformi seadus_KK_Avalik konsultatsioon