Üks või neli (Hiiu Leht)

Maavanem teatas meie maakonna tõmbekeskuse, Kärdla nime, regionaalministrile eelmisel nädalal. Tõmbekeskuste valimise protsessis tekkisid erimeelsused ja grupp erinevate omavalitsuste volikogude liikmeid tuli välja ühisavaldusega: “Ei saa nõustuda, et mõned Hiiumaa kandid nimetatakse kõrgema, mõned madalama taseme tõmbekeskusteks” ja nõudsid, et tõmbekeskusi oleks neli.
Saarlased, kellel on 16 omavalitsust, suutsid ise kokku leppida, et neil on üks tõmbekeskus Kuressaare. Hiidlased seevastu paistavad arvavat, et iga asustatud punkt on keskus.

Omavalitsusliidu juht Jaanus Valk nentis, et ühtne Hiiumaa oleks tore küll, aga kahjuks kisuvad kõik omavalitsused oma võimekusest ja suurusest hoolimata tekki enda peale. Ka varem kokku lepitu ei pea juba järgmisel hetkel paika ja põhjalik eeltöö põrkab vastu valdade piire.

Hiiu maavanem Riho Rahuoja rahustab muretsejaid, et tõmbekeskuste süsteem ei tähenda kaugeltki nagu arendataks vaid üht piirkonda – Kärdlat. Pigem on tegemist tulevase administratiivse keskusega. Maavanem kinnitas, et see, kuhu investeerida, jääb ikkagi meie endi, st tulevase ühisvolikogu otsustada.

30. august 2013