Järeleaitamise asemele eestvedamine

Siim Kiisler

regionaalminister

Hea kohaliku volikogu vastne liige! Kõigepealt õnnitlen teid – valituks osutumine on juba saavutus omaette. See on saavutus ja teisalt ka väga suur vastutus eelkõige nende inimeste ees, kes on oma hääle teile andnud.

Inimesed on oma valikud teinud ja nüüd seisavad teil omakorda ees rasked valikud. Ühelt poolt see, kellega koos oma kodukanti järgmised neli aastat juhtida, aga sellest veel tähtsamad on küsimused, kuidas juhtida ja mida õnnestub ära teha.

Mul on teile kaks soovitust. Esiteks, et teie peamine aur koalitsioonide moodustamisel ja omavalitsuse järgmise nelja aasta arengu kavandamisel ei läheks järeleaitamisele.

Just järeleaitamisega oleme Eestis viimased kümme aastat suures osas tegelenud. Praegusele valitsusele on seda ka ette heidetud.

Sajad korda tehtud koolimajad ja lasteaiad, ehitatud sillad ja teed, uued rahvamajad ja linnasüdamed on see, kuhu on läinud väga palju aega, energiat ja raha. Suures osas on see olnud 1990ndate väga keerulistel aegadel tekkinud investeeringuaugu täitmise tagajärg.

Ma pole nõus kriitikaga, et see on olnud vale valik, see on olnud pigem sundvalik ja riigi moraalne kohustus.

Koolimajad on korda tehtud, lasteaiad ka, vallamajadele on uued katused ja värske värvikiht peale saanud. Head volinikud, kuidas nüüd edasi?

Kindlasti leiab veel üht-teist, kus tuleks tegeleda järeleaitamisega, sest kultuurimaja põranda vahetus on väikses kohas oluline teema.

Võib muidugi öelda, et kohaliku võimu peaülesanne ongi otsustada, milline tee järgmisena korda teha, aga ma loodan, et teie tahate mõelda lennukamalt.

Järeleaitamine peab asenduma eestvedamisega. Kui piirkonna peaprobleem on vähenev rahvastik, siis tuleb teil väga selgelt läbi mõelda, kas sellisel kujul jätkata on võimalik ja mis oleksid sel juhul need tegevused, millega muuta oma kodupaik elamissõbralikumaks.

Eelkõige taandub küsimus töökohtadele, mille abil suurendada meie perede rikkust. Mis on piirkonnas see majandusharu, millel on potentsiaali ja konkurentsieelis võrreldes naabritega? Kuidas saab linna- või vallavõim selle arendamisele kaasa aidata? Kui inimestel on tasuv töö, millega peret toita, ei meelita neid mujale isegi tasuta ühistranspordiga.

Vähemalt sama oluline on omavalitsuste struktuuride ja teenuste pakkumise ratsionaalne ülevaatamine. Teil ja teie kaaslastel volikogus peab olema julgust ja tahet teha ka raskeid otsuseid. Millise struktuuriga koolivõrku piirkonnas tegelikult vaja on? Kas teil jätkub ka raha selle ülalpidamiseks? Neid ja samasuguseid küsimusi tuleb esitada kõigi peamiste omavalitsuste tegevusvaldkondade kohta.

Minu teine soov teile on, et mõtleksite omavalitsuse tulevikule. Üsna pea saadame omavalitsusreformi seaduse eelnõu teistele ministeeriumidele kooskõlastada ning selle plaani järgi tuleb just teil teha järgmisel aastal see valik, milliste naabritega oma jõud ühendada.

Vaadake ja mõelge, kuidas inimesed käivad ja liiguvad ning mis on nende soovid ja mis on tõelised valupunktid. Kui pere tahab last panna naabervalla muusikakooli, kas siis on ainus lahendus paluda neil ka elukoht sinna registreerida, et ei peaks oma eelarvest kulusid hüvitama, või on hoopis targem mõelda jõudude ühendamisele?

Tarku ja põhjendatud otsuseid oskavad ka valijad hinnata. Ühte saan ma teile juba täna lubada: oma volikogu liikmena lähete kindlasti ajalukku.

Suure tõenäosusega valiti see volikogu, kuhu kuulute, sellisel kujul viimast korda. Soovin ja loodan, et lähete oma kodukoha ajalukku just positiivsete ja edumeelsete eestvedajatena.