Reformist räägitakse (Maaleht)

Alo Lõhmus

HARJUMAA

Harjumaal liituvad Kose ja Kõue suureks Kose vallaks ning valivad ühise volikogu. Ühinemine või mitteühinemine on teemaks ka teistes omavalitsustes.

Keila linna ja valla ühinemise on oma lipukirjaks tõstnud opositsioonijõud – linnas IRL, vallas valimisliit Uued Tuuled.

“Ühinemise korral saaksid ka Keila linna ettevõtjad ja vabaühendused oma tegevusteks taotleda toetust LEADER-meetmest, mida praegu saavad vaid vallad,” rääkis ajalehele Harju Elu Keila linnas IRLi nimekirjas kandideeriv Merike Käver.

Valla valimisliidu esindaja Siiri Antsmäe viitas, et ühinemine on loomulik, sest vallaelanikud ajavad oma asju juba praegu enamasti linnas.

Vallavanem Kalev Laast ütles, et ei välista ühinemist 2017. aasta valimisteks. “Selline ühinemine – teeme ära ja pärast vaatame – ei ole aga õige.”

Laast, kes eelmisel korral juhtis võidule liidu Meie Inimesed, on seekord moodustanud liidu Kindel Valik. Konkurentsi pakuvad IRL, Keskerakond ning Uued Tuuled ja Oma Küla.

Keila linnapea Enno Fels kandideerib endiselt Reformierakonna nimekirja juhina, linnaelanike hääli taotlevad veel IRL, sotsid, Keskerakond ning Vaba ja Sõltumatu Keila Elanik ning Sõbralik Keila.

Raasikul kandideerivaks Meie Kogukonnaks ühinenud nelja kandidaadi sünniaastad on vahemikus 1988–1992. Liit ongi asutatud valla noorteliikumise Minu Eesti Noored alusel.

“Rohkem tuleb tegelda sellega, et noored saaksid koduvallast toetust, eelkõige just eluaseme leidmisel,” tutvustas liider Henri Reeder oma eesmärke.

Raasiku vallavanem Aare Ets juhib Reformierakonna nimekirja, kandideerivad ka IRL, Keskerakond ning valimisliidud Üheskoos ja Kodukoha Eest.

Saue valla Suurliit sai üleriigiliselt tuntuks selle poolest, et esinumbreiks on asutaja Aivar Tootsi kaks kaunist tütart, mõnigi teine kandidaat aga sattus nimekirja enese teadmata.

Saue vallavanem Andres Laisk on loonud liidu Koostöö, abivallavanem Mikk Lõhmus aga Meie Valla. Mehed tunnistavad, et platvormid erinevad vaid pisinüansside poolest.

Tallinna arvestamata käib Harjumaal ägedaim konkurents Paldiski linnas, kus ühele kohale kandideerib 11,8 kandidaati.

See peegeldub ka nimekirjade rohkuses: lisaks sotsidele, Reformierakonnale ja Keskerakonnale on seal moodustatud valimisliidud Linnarahva Valimisliit, Põhjasadam, Jaan Mölderi Valimisliit, Sõltumatu Valimisliit ja Uus Laine.

Täiesti ilma liitudeta on aga Loksa linn, Rae vald ja Vasalemma vald. Kernu vallas on moodustatud huvitava nimega Igatsus Osaluse Järele, mis koosneb ühest igatsevast kandidaadist.

Nende valimiste pealahing toimub mõistagi Tallinna pärast, kus on vastamisi Edgar Savisaare juhitav Keskerakond ning kõik ülejäänud.

Kui enne kampaania algust omas Savisaare rivaalidest üllatuslikult suurt toetust Konservatiivse Rahvaerakonna linnapeakandidaat Mart Helme, siis nüüd on end ette rebinud IRLi Eerik-Niiles Kross.

Üllatuseks on ka Reformierakonna ja tema kandidaadi Valdo Randpere senine nõrk esinemine. Kui Keskerakonna vastaste peamine lubadus on Savisaare kukutamine ja korruptsiooni väljajuurimine, siis Keskerakond lubab tasuta ühistranspordi säilitamist ning koguni toidukaupade hindade alandamist.

RAPLAMAA

Raudteest üle ei saada

Kaiu vallas erakondadel olulist sõnaõigust ei ole. Kaiumetsa Vaha ning Koostöö ja Kogemuse vastu astub üksainus keskerakondlane ning kaheliikmeline IRLi ekipaaž.

Koostöö ja Kogemus, kus eelmisel korral kandideeris ka vallavanem Ülle Kiviste, nimetab kõige põletavamaks probleemiks inimeste lahkumist nii vallast kui ka riigist.

Väljarände peatamiseks ei ole kasu aga praegu plaanitavast haldusreformist. “See võib tuua lahendusi vaid juhul, kui sellega kaasneb riigireform ning selle käigus muudetakse omavalitsuste rahastamise aluseid,” kirjutas valimisliit ajalehes Raplamaa Sõnumid.

Valimisliit Kaiumetsa Vaha, mille ees seisab volikogu aseesimees Erika Reinumägi rõhutab ka argisemaid eesmärke.

“Kohe tuleb hakata lahendama lasteaia ja kooli probleeme: soojustamine, kütmine, sisustus,” leiab valimisliit. “Probleemi näeme vallateede hooldamises, remondis ja talihoolduses.”

Valimisliidud puuduvad täielikult aga Käru vallas, seal otsustavad tulemuse vallavanem Elari Hiisi juhitav IRLi ning ettevõtja Janek Hundi veetav Reformierakonna nimekiri.

Märjamaa keskerakondlased suhtuvad naabritega liitumisse kõhklevalt, tuletades meelde, et praegune vald ongi tekkinud paarikümne valla liitmise tulemusena, mis enamasti on sündinud vastu kohaliku rahva tahet ning võõrvõimu sunnina.

Eelmistel valimistel üsna edukas IRL aga tõdeb kohaliku ajalehe küsimusele vastates: “Kui Eestis viiakse ellu haldusreform riigi keskvõimu juhtimisel, siis peame leppima sellega, mida vabariigi valitsuse kavad on ette näinud.”

Liit Märjamaa, mida juhib vallavanem Eero Plamus, peab oluliseks kohaliku tõmbekeskuse säilitamist – Märjamaa tõmbab inimesi ka Lääne maakonnast, mitte üksnes Raplamaalt.

Valimisliit Valla Rahva Eest peab kõige põletavamaks probleemiks suhtlust inimeste ja ametnike vahel. “Liiga palju on ükskõiksust, pealiskaudsust, upsakust.”

Märjamaa sotsiaaldemokraadid tõstavad ühinemise kõrval peaküsimuseks lasteaiakohtade nappuse.

Valimisteemaks on Raplamaal saanud ka Rail Balticu trass. Sel teemal Kehtnas korraldatud vallavanemakandidaatide debatist võtsid Indrek Kullam
IRList, ametis olev vallavanem Kalle Toomet Reformierakonnast ning sotside kandidaat
Tõnis Blank.

Ajalehe Raplamaa Sõnumid kohaselt ütles Toomet, et ei võitle raudtee ehitamise vastu, kuid peab oluliseks samal ajal ka inimliku elukeskkonna säilitamist. Tema meelest võiksid raudtee n-ö taluvusmaksu saada mitte omavalitsused, kelle territooriumi raudtee läbib, vaid inimesed, kes raudtee läheduses elavad.

Toomet rõhutas, et kasu on Rail Balticust avalikkusele ja Eesti riigile laiemalt, kuna see avab transiidituru.

IRLi Kehtna linnapeakandidaat Indrek Kullam, kes praegu töötab Rapla abivallavanemana, oli seda meelt, et Rapla peaks kunagi saama Rail Balticule oma jaama.

Kehtna valimisliidu Väärtuslik Kodupaik kandidaat Eno Hermann ütles Maalehele, et Kehtna vallale ei ole Rail Balticust tegelikult mitte mingisugust kasu.

“Keegi ei ole suutnud meile tõestada, et sellest mingi kasu tõuseks. Kuid me ei ole Rail Balticu kui sellise vastu, vaid ühe selle trassivariandi vastu, mis poolitaks külad ja häiriks Kehtna suurimat põllumajandusfirmat, mille põllud jääksid teisele poole raudteed,” rääkis Hermann. “Kui see raudtee peab tulema, siis toetame trassivarianti, mis kulgeks piki vallapiire, laseks põldu harida ega häiriks inimesi.”

JÄRVAMAA

Ikka see liitumisjutt

Järvamaa valimisnimekirju lugedes torkab silma, et valimisliidud puuduvad Imaveres, Paide linnas, Türi vallas ja Väätsal.

Maakonnakeskuses Paides kandideerivad võimule neli parlamendierakonda pluss Konservatiivse Rahvaerakonna üheliikmeline nimekiri. Eelmistel valimistel Tuleviku Paide ainsa esindajana volikokku pääsenud Alo Aasma juhib nüüd sotsiaaldemokraatide nimekirja.

Järva Teataja küsis linnapeakandidaatidelt, kas järgmiste valimiste ajaks võiks Paide linn olla liitunud oma naabritega.

Keskerakonna linnapeakandidaat Kersti Sarapuu pidas liitumist mõeldavaks, kuid eelnema peaks seadusemuudatus, mis säilitaks Paidele linna statuudi.

Sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Aasma ütles, et nelja aasta pärast on Järvamaal ainult kolm või neli omavalitsust ning Suur-Järvamaa idee on talle sümpaatne. “Varem oli Paide liitumise üks suur takistus meie suur võlakoorem, kuid see saab järgneva nelja aastaga suuresti kaelast ära,” leidis ta.

IRLi kandidaat ja ametisolev linnapea Kaido Ivask kinnitas, et nelja aasta pärast on Paide linn alles – isegi siis, kui on mõne naabriga liitunud. “Suur-Järvamaa ideesse väga ei usu, Türi on raske paati saada,” sõnas ta.

Reformierakonna linnapeakandidaat Janno Lehemets lausus: “Reformierakond on öelnud, et niikaua, kuni Ansip on peaminister, sundliitmist ei tule.”

Vabatahtlikku liitumist Paide valla ja veel mõne naabriga pidas ta siiski mõeldavaks.

Paide vallas võimul oleva valimisliidu Meie Vald volikogu esimehe kandidaat Raivo Raja ütles Maalehele, et neil on koostöökokkulepe Paide linnaga, mis areneb üha edasi. “Liituda võiksid rohkemad vallad kui vaid kaks. Ent me ei poolda omavalitsuste liitmist lihtsalt liitmise pärast,” rääkis Raja. “Maarahvale peab liitumisest ikka kasu ka olema.”

Reformierakonna kandidaat Ülo Ansberg kirjutas Järva Teatajas, et üks üllatavalt keeruliseks muutunud probleem on kehv internetiühendus, mis takistab kaugtöökohtade loomist.

Väätsal juhib sotside nimekirja vallavanem Jarno Laur. “Väätsa kooli seitsmendikud alustavad õpet tahvelarvutitega, rõhume koolis insenerialadele ja loovusele, mida saab harrastada nii tunnis kui ringitegevuses,” kõneles ta kohalikus lehes.

Reformierakonna nimekirja juhtiv Kaja Sepp lubas valla juhtimisse kaasata järjest rohkem seltse ja ühendusi. Keskerakonna nimekirja esindaja Heimo Tammiste aga tõotas seista selle eest, et Väätsa vallast pääseks bussiga otse Mäo bussiterminali ja Türi raudteejaama.

Türil on lahvatanud mitu väikest poliitskandaali. Nimelt süüdistab ärimees Vello Vetevool sotside linnapeakandidaati Indrek Nauri, et see on pankrotihaldurina töötades ebaausalt käitunud ega ole seisnud võlausaldajate huvide eest. Naur vastas Järva Teatajale, et süüdistus sisaldab väljamõeldud fakte.

Türi Grossi poest kanget õlut ja viina ostnud mees rääkis aga samale ajalehele, et on oma hääle korduvalt käraka eest müünud ning on valmis seda kordama. Mees seletas, et valimised teda ei huvita, ent kui keegi on valmis talle alkoholi pakkuma ja autoga jaoskonda sõidutama, hääletab ta hea meelega.

Küsimusele, kellele ta eelmistel valimistel säärast teenust osutas, vastas ta, et pole kunagi huvi tundnud, kellel kuulub number, mille ta sedelile kirjutab.