Minister kurjustas Mõisaküla linnaga (Sakala)

Karl-Eduard Salumäe

Regionaalministrilt üldplaneeringu puudumise pärast hurjutada saanud Mõisaküla linnavalitsus loodab dokumendi veel sel aastal vastu võtta. Samas on Eesti pisima linna meer Ervin Tamberg veendunud, et sisulises mõttes pole selle olemasolul tähtsust.

Mõisaküla on praegu ainus Viljandimaa omavalitsus, kes pole kehtestanud kohustuslikku üldplaneeringut – dokumenti, millega määratakse kindlaks valla või linna ruumilise arengu põhisuunad ja tingimused. Ühtlasi on Mõisaküla Eestis ainus linn, millel seda pole.

Samasuguses olukorras valdu on mitu. Need on Kasepää vald Jõgevamaal, Tootsi ja Koonga vald Pärnumaal, Vigala vald Raplamaal, Rõuge vald Võrumaal ning Piirissaare ja Mäksa vald Tartumaal.

Asjaajamisega ollakse lõpusirgel

Regionaalminister Siim Kiisler pöördus sel nädalal kõigi nimetatud omavalitsuste poole ning andis neile planeeringu kehtestamise ajakava koostamiseks kolm kuud. Seaduse järgi pidanuks linnad üldplaneeringu vastu võtma 2006. aasta 1. jaanuariks ning vallad 2007. aasta 1. juuliks.

«Selline olukord on lubamatu,» sedastas Siim Kiisler ministeeriumi pressiteates. «Planeeringut ei ole vaja regionaalministrile või riigikontrolörile, vaid ikka kohalikele inimestele ja ettevõtjatele. Neil on edaspidiste otsuste tegemiseks vaja teada, mis piirkonnas juhtuma hakkab.»

Mõisaküla linnapea Ervin Tambergi sõnul ollakse linna üldplaneeringuga pärast kaks aastat väldanud tööd parasjagu lõpusirgel. Nädalapäevad tagasi saadeti see Viljandi maavalitsusse viimasele kooskõlastusringile. Seal võtab selle menetlemine paar-kolm nädalat.

Kui vahepeal mingeid tõrkeid ei teki, saab üldplaneeringu kinnitamise lähemas tulevikus linnavolikogu istungi päevakorda võtta.

«Volikogu koguneb kord kuus ning seda kuu lõpupoole. Selle kuu volikokku planeering ei jõua, aga detsembrikuu istungile loodetavasti küll,» rääkis Tamberg.

Seda, miks üldplaneering seni kehtestamata oli, põhjendas linnapea asjaoluga, et dokumendi koostamine on ajamahukas ja seega ka üsna kallis. Ervin Tamberg on kindel, et linna ruumiplaneeringu dokumendi puudumise pärast pole mitte miski halvasti läinud või tegemata jäänud.

«Suuremates linnades on seda vaja, aga väikestes mitte,» leidis ta. Tamberg lisas, et väikses omavalitsuses saab kõik linnaruumi puudutavad küsimused lahendada omavahel rääkides.

Maavanem: planeeringut on vaja

Viljandi maavanem Lembit Kruuse kinnitas, et Mõisaküla on üldplaneeringu vastuvõtmisele tõepoolest väga lähedal ning see on suur asi. Planeeringu sisulise vajaduse osas on Kruuse Tambergiga eri meelt.

«Planeeringut on vaja,» lausus maavanem kindlameelselt. Ta selgitas, et selle mõte on hoida ära äkilised ja läbiarutamata otsused linnaruumi kujundamises.

«Üldplaneeringu muutmine on samasugune protsess nagu selle tegemine,» rääkis Lembit Kruuse. «Seda kõike on vaja selleks, et võimalikult paljud inimesed oleksid otsustamisse kaasatud.»

Maavanema mäletamist mööda kooskõlastas selle aastanumbri sees üldplaneeringu Paistu vald. Teised Viljandimaa omavalitsused on teinud seda juba varem.