Ühendvallale sobis teine bussiaeg (Pärnu Postimees)

Audru ja Lavassaare valla ühinemise järel selgus, et vaja on muuta hommikuse liinibussi aega, et oma valitsuse kaotanud Lavassaare alevi rahvas jõuaks uude vallakeskusse ametnike jutule.
“Muudame ära hommikuse Jõõpre bussiliini aja, buss käib ära Lavassaareski ja jõuab linna pool tundi hiljem, sellele muutusele eelnes pikk arutelu, sest osa inimesi ja üks talu peavad muutma senist töökorraldust,” rääkis maavalitsuse transpordinõunik Avo Rahu.

Audrut läbiva maakonnaliini kellaaja muutmise taotluse esitas Audru vallavalitsus, maavalitsus vormistas seejärel tellimuse piirkonda teenindava bussifirmaga Hansa Liinid, mida rahvas teab vana nime järgi Mulgi Reisidena.

Bussiettevõtte Pärnu regiooni juhataja Margus Maiste märkis, et uus ühendvald soovis muuta hommikuse Pärnu-Jõõpre bussiliini aegu, mis siiani väljus linnast 6.50 ja hakkab sellest reedest väljuma kell 7 ja liin pikeneb endise vallakesksuse Lavassaareni. Sealt jõuavad inimesed kella kaheksaks Audrusse ja edasi maakonnakeskusse.