Kui suure osa tulumaksust saavad omavalitsused? Väga suure!

Seoses sissekirjutuskampaaniatega on taas aktualiseerunud teema, kui suure osa füüsilise isiku tulumaksust saab ikkagi omavalitsus ja kui palju keskvalitsus. Kordame siinkohal üle, et tänavuseks füüsilise isiku tulumaksu laekumiseks on prognoositud 1,016 miljardit eurot, millest 721 miljonit saavad kohalikud omavalitsused ja 295 miljonit keskvalitsus. 

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul arvatakse tihti, et suur osa inimeste makstavast tulumaksust läheb keskvalitsusele ja vaid väike osa jääb omavalitsuste eelarvesse. „Tegelikult läheb automaatselt omavalitsuste eelarvesse üle poole tulumaksust ehk 11,57 protsenti seal elavate inimeste teenitud tulust ning lisaks arvestatakse kõik maksuvabastused maha riigile jäävast osast,“ selgitas Kiisler.

Kui enne majanduskriisi oli omavalitsuse eelarvetesse laekuva tulumaksu osakaal oluliselt väiksem, siis kriisi ajal tõusis see kuni 80 protsendini. Viimastel aastatel ja prognoosi järgi ka järgnevatel jääb see osakaal samasse suurusjärku tänavusega ehk 70 protsenti või pisut enam.

Omavalitsuste ja keskvalitsuse eelarved Rahandusministeeriumi andmetel:

Aasta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016*
KOVile laekunud FI tulumaks (mln EUR) 354 406 503 628 734 634 585 619 665 721 771 822 875
Keskvalitsusele laekunud FI tulumaks (mln EUR) 254 215 246 306 277 154 192 227 266 295 327 314 362
KOKKU 608 621 749 934 1011 789 776 846 931 1016 1098 1136 1237
KOVile laekunud FI tulumaksu osakaal 58% 65% 67% 67% 73% 80% 75%

73%

71% 71% 70% 72% 71%

* prognoos