Lääne-Nigula esimene vallavanem on Mikk Lõhmus (Lääne Elu)

Kaire Reiljan

Lääne-Nigula volikogu valis neljapäeval ühendvalla esimeseks vallavanemaks Saue abivallavanemana töötava Mikk Lõhmuse.
Lõhmuse poolt andis hääle 14 volinikku, teine kandidaat, kümmekond aastat tagasi Risti vallavanema ametit pidanud ja praegu volikokku kuuluv Guido Ulejev sai kolm häält.

,,Mind üllatas volikogu nii suur toetus,” tunnistas Lõhmus pärast hääletust. ,,See tähendab, et tegemist on suhteliselt konsensusliku otsusega ja tundub, et minu visioon sobis. ”

Lääne-Nigula vallavanemaks pürgis üheksa inimest, vestlusvooru kutsuti neist viis ja volikogule esitati kaks.

Tallinnas turvafirmas töötav Ulejev ütles, et teda ajendasid kandideerima kohtumised kohalike elanikega ja nende toetus. Kui aga on tugev kandidaat väljastpoolt, on ka hästi.

Mikk Lõhmus üttes, et Lääne-Nigula pole talle võõras. Ta osales siseministeeriumi eksperdina Lääne-Nigula ühinemisläbirääkimistel, aga ka ta juured on selle kandiga seotud.

,,Minu vanavanaisa oli Taeblas koolijuht,” täpsustas Lõhmus ja lisas, et see emotsionaalne side oli ka üks tema kandideerimise põhjus.

Peamiste põhjustena nimetas Lõhmus soovi panna ennast proovile ja huvi osaleda uue valla toimima panekus.

,,Selline proovilepanek on igale avaliku halduse eksperdile maiuspala,” ütles Lõhmus.

Mikk Lõhmus on kohaliku omavalitsuse süsteemis töötanud 1997. aastast, alustades Nõmme linnaosavalitsusest.

Viimased kuus aastat on Lõhmus olnud Saue abivallavanem, kelle alla kuulus arendus, keskkond, teed jt valdkonnad. ,,Asjad toimivad ja tunnen, et hakkan natuke stagneeruma, ” põhjendas ta soovi panna abivallavanema töö maha.

Lõhmuse sõnul jagunevad sõbrad tema kandideerimisotsusest kuuldes kaheks: ,,Ühed kiidavad väga takka, teised arvavad, et mind tuleks raviasutusse toimetada.”

Kõige keerulisemaks ülesandeks peab Lõhmus uue struktuuri kokkupanekut ja organisatsiooni käivitamist ning uue valla visiooni ja arengukava kujundamist.

Lõhmuse sõnul on Lääne-Nigula valla areng väga suure tähelepanu all, sest erineb varasemaist ühinemistest. Lääne-Nigulas tuleb arvestada nelja võrdväärse keskusega: Risti, Palivere, Taebla ja Linnamäe.

,,Kindlasti on neid, kes loodavad, et läheb halvasti ja saab öelda, et ühinemine ei kõlba kuskile. Kindlasti aga on rohkem neid, kes loodavad, et meil läheb hästi,” üües Lõhmus.

Mikk Lõhmuse sõnul peaks ühendvalla ametnike struktuur paika saama jaanuari lõpuks, siis järgneb ametikohtade mehitamine.

,,Kõik head spetsialistid jäävad kindlasti alles,” lubas vallavanem. Vallavanema töö kõrval jätkab Mikk Lõhmus poole köhaga tööd ka Tallinna tehnikaülikoolis, kus ta õpetab kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika kursusi. Ta uurimistöö keskendub kohaliku omavalitsuse juhtimisele ja majanduspoliitikale.

Lõhmuse sõnul ei hakka loengud põhitööd segama, sest need on enamasti kord nädalas õhtuti või nädalavahetusel. Õpejõutöö aga hoiab kursis selles valdkonnas toimuvaga ja annab häid mõtteid, mida rakendada vallaga seonduvate uurimistööde tegemisel.

..Ülikool on teadmiste genereerimise koht — teadusuuringuid ja projekte saab edukalt ka vallas ara käsutada,” lisas Lõhmus.

Mikk Lõhmus (37) • 2007. aastast Saue abivallavanem.

• 2005. aastast Tallinna tehnikaülikooli kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika õppetooli lektor

• 2006-2007 riigikogu esimehe nõunik

• 2008 kaitses doktorikraadi tööga «Avaliku halduse detsentraliseerimine Eestis”. • 2001 kaitses magistrikraadi. Abielus, 1,5- ja 2,5aastase poja isa. • Parteitu

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus lubab, et kõik ühinenud valdade head spetsialistid saavad tööd ka ühendvallas.