Üks vald, viis vallavanemat (Sakala)

Rannar Raba

Kuigi Pärsti, Paistu, Saarepeedi ja Viiratsi vald on juba mitu nädalat juriidilises mõttes teises ilmas, töötavad nende tegevjuhid veel mõnda aega vanaviisi edasi.
Et uue omavalitsuse toimimahakkamine nõuab oma aja, istub 18. novembril volikogus vallavanemaks valitud Ene Saar praegu sisuliselt kahel toolil. Lisaks sellele, et ta valmistab uues ametis ette ühendvalla juhtorganite struktuuri ning tegeleb poliitilise vallavalitsuse kokkupanemisega, täidab ta ka Paistu vallavanema kohustusi, sest see ametikoht pole veel ametlikult kadunud. Topeltpalka Saar siiski ei saa: üleminekuaja lõpuni makstakse talle Paistu vallavanema tasu.

Neli inimest, viis ametit

Samamoodi täidavad endiselt oma ülesandeid Pärsti vallavanem Erich Palm, Viiratsi vallavanem Sulev Kannimäe ja Saarepeedi vallavanem Salme Koplikask. Niisiis täidavad neli inimest ühe valla territooriumil koguni viis vallavanema kohta.

Vallavalitsused lähtuvad kõigis oma otsustes juba varem nende haldusterritooriumil vastu võetud eelarvest. Seega pole neil silmapaistvaks soleerimiseks kuigi palju ruumi. Kui mõni vana juht peaks mingil põhjusel tahtma viimasel momendil vastu võtta sellise otsuse, mis toob liitunud vallale pikaajalisi ja koormavaid kohustusi, saaks ta seda teha üksnes uue volikogu heakskiidul.

Umbes kuu aega

Segane periood kestab veel umbes kuu aega. Kõigi eelduste kohaselt annab 17. detsembril järjekordsele nõupidamisele kogunev volikogu Ene Saare esitatavale vallavalitsuse koosseisule heakskiidu. Pärast seda senised vallavalitsused eesotsas vallavanematega lõpetavad.

Esialgu pole veel selge, kas nelja endist omavalitsust ühendava uue vallavalitsuse esimene tööpäev on järgmise aasta esimene päev või juba järgmine esmaspäev pärast istungit.

Saar tunnistas, et praegu on tõepoolest keeruline aeg, milles orienteerumine nõuab süvenemist. «Aga eks see olegi normaalne, sest ühe päevaga ei oleks isegi kõige paindlikumate seaduste ja parima tahtmise juures võimalik neljast omavalitsusest ühte teha,» rääkis ta.

Kõik ametnikud jäävad oma senisesse asupaika ja seniste ülesannete juurde ka siis, kui sealt on vallavanemad lahkunud. Sestap tuletas Saar kõigile kodanikele veel kord meelde, et nii kaua, kuni pole teatatud vallamaja kolimisest, tasub oma muredele lahendust otsida harjumuspärasest kohast.

Õigusakte hakkavad ametnikud Viljandi valla nimel välja andma pärast seda, kui omavalitsuste registrisse on jõudnud vajalikud dokumendid. See hetk saabub kõigi eelduste kohaselt jaanuari esimestel nädalatel.