Viljandi valla ladvik võtab ilmet (Sakala)

Rannar Raba

Nelja omavalitsuse ühinemisel tekkinud Viljandi valla esimese vallavalitsuse volitused jõustuvad uue aasta esimesel päeval.

Olgugi et juriidiliselt on maakonnakeskuse ümber paiknenud Viiratsi, Paistu, Saarepeedi ja Pärsti valla asemel juba mõnda aega eksisteerinud üks suur Viljandi vald, on igapäevast eluolu nende territooriumil seni juhtinud vanad vallavalitsused. Nüüd saab õiguslik üleminekuaeg otsa ning kõik liitunud valdade juhtorganid vaovad minevikku.

Üleeile kinnitas ühendvalla volikogu uue vallavalitsuse seitsmeliikmelise koosseisu ning määras selle tegevuse ametlikuks alguspäevaks 1. jaanuari. Lisaks vallavanem Ene Saarele kuuluvad vallavalitsusse Andres Oper, Anu Kivi, Jaan Mätas, Ants Jänes, Tarmo Loodus ja Sulev Kannimäe, kes täidab ühtlasi abivallavanema rolli.

Töötasu ei ole vallavalitsuse tavaliikmetele ette nähtud, üksnes 15 euro suurune hüvitis iga osaletud koosoleku eest.

Endised saavad uue töö

Muu hulgas esitas Ene Saar neljapäevasel volikogu istungil rahvaesindajatele kinnitamiseks valla ametiasutuse struktuuri ning sai pikema vaidluseta selle heakskiidu. Tegelikkuses oli vallavanem selleks hetkeks kõik tulevased osakonnajuhatajad välja valinud ning neilt ametisse asumise kohta jah-sõna saanud.

Nagu liitumisläbirääkimistel kokku lepiti, saavad uues vallavalitsuses töökoha kõigi ühinenud valdade vanemad. Nii hakkab senine Viiratsi vallavanem Sulev Kannimäe lisaks abivallavanema kohuste täitmisele tegema haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja tööd. Pärsti vallavanem Erich Palmist saab arenguosakonna juhataja. Saarepeedi valla eesotsas olnud Salme Koplikask on aga vallavalitsuse sisekontrolör.

Ene Saar tunnistas, et kõige keerulisem osa tööst, mis on vajalik uue vallavalitsuse käivitamiseks, on nüüdseks tehtud. Samas märkis ta, et eelseisvatesse nädalatesse jääb veel terve hulk läbirääkimisi, sest ametnike kohad pole veel kaugeltki jagatud.

Suurema osa neist täidavad seni neljas vallavalitsuses tööl olnud inimesed, vaid mõne üksiku tarvis korraldatakse konkurss.

Eelmine palk ei loe

Rääkides osakondade juhatajate töötasust, kummutas Ene Saar enne valimisi levinud arusaama, et kõik varem vallavanematena töötanud inimesed säilitavad uues ametis endise palga. «Nii see kindlasti ei ole. Palga sätestab volikogu kinnitatud juhend, mis ei tee inimestel nende senise positsiooni järgi vahet,» ütles ta.

Seda, mis summat ühele või teisele osakonnajuhatajale maksma hakatakse, ei soostunud Saar eile siiski välja ütlema, sest lepingud on veel sõlmimata. Küll aga poetas ta, et maksimaalset lubatud määra ei saa neist keegi. Juhendi kohaselt peab osakonnajuhatajate põhipalk jääma vahemikku 1300–1700 eurot. Kui inimene täidab seejuures lisaülesannet, näiteks on abivallavanem, saab ta selle eest ka lisatasu.

Vallavanema enda palk on 1800 eurot.

Veel enne vana aasta lõppu sõlmib Viljandi vald aktsiaseltsiga Toom Tekstiil lepingu, mille kohaselt ostab omavalitsus ettevõttelt Viljandis Kauba ja Pika tänava nurgal paikneva hoone ning kujundab selle vallavalitsuse bürooks. Praeguse kava kohaselt peetakse vallamaja avapidu hiljemalt märtsi algul.