Kohalikud toetavad Keila linna ja valla ühinemist

Aasta alguses Keila valla tellimusel läbiviidud arvamusküsitlus annab kindlat tunnistust sellest, et nii Keila linna- kui vallaelanikud pooldavad liitumist üheks omavalitsuseks.

Faktum-Ariko küsitles juhuvalimi alusel ligi 700 piirkonna inimest ning selgus, et üle poole küsitletutest (53%) on kindlad ühinemise pooldajad, vastaseid oli üle kolme korra vähem (17%) ning kolmandikul (30%) selles küsimuses seisukoht puudus.

Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada Keila linna ja valla elanike arvamused nimetatud kahe piirkonna ühinemisplaanist. Esiteks, kas elanikud on ühinemise poolt või vastu. Teiseks, mis on vastajate hinnangul ühinemises positiivset, aga ka negatiivset.

Küsitluses osales 669 inimest, neist 400 on Keila linna ning 269 Keila valla elanikud.

Ühinemise poolt on üldiselt rohkem Keila valla kui Keila linna elanikud. Ühinemise  positiivsete  tulemitena  nähakse  peamiselt  liikluskorralduse,  sh  teede,  tänavate paranemist  eri  piirkondade  vahel.  Samuti  usutakse,  et  ühinemine  toob  kaasa  halduskulude vähenemise,  sest  kahe  asemel  on  sel  juhul  üks  omavalitsus  koos  vajalike  ametnikega.
Praeguse  valitsuskorraga  mitte  rahulolu  tõendab  ka  arvamus,  et  pärast  ühinemist  muutub samuti  valitsemine  paremaks  –  läbipaistvamaks,  efektiivsemaks,  rahulikumaks.  Samas nähakse  siinkohal  ka  ühinemise  negatiivseid  mõjusid  nagu  näiteks  kohanemisraskused valitsusleerides.
Vastajad loodavad, et pärast ühinemist paranevad avalike teenuste, nagu koolide, lasteaedade kättesaadavus.  Samas vastupidiselt usutakse  jällegi, et teenused, sh koolid, lasteaiad, kultuur, arstiabi,  koonduvad  ühte  kohta  kokku  ning  kättesaadavus  äärealadel  elavate  inimestele muutub  pigem  halvemaks.  Vastajad  leiavad,  et  üheks  oluliseks  negatiivseks  aspektiks siinkohal  võib  olla  see,  et  paisutakse  nii  suureks,  et  üksikinimest  ning  nende  muresid  ei märgata.

Kogu uuringukokkuvõttega saab tutvuda siin Aruanne_Keila linn ja vald_2014