Kuu arhiiv: veebruar 2014

Riigikogu infotunnis räägiti haldusreformist

Kogu teisipäevast stenogrammi saab lugeda siit: http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&day=27&date=1393415944 Väike väljavõte: Tarmo Tamm                                                                      Aitäh! Ma tulen eelmise küsimuse juurde tagasi. Te ilmselt küll solvasite maagümnaasiume, kus laste arv on väike, sest ka väikesest maagümnaasiumist on võimalik väga head haridust saada ja riigieksamite tulemused on näidanud, näiteks Värska gümnaasium, et ei pea alati keskustes olema suured […]

Postitatud rubriiki KOVreform | Kommenteerimine suletud

Kiisler: miniomavalitsuste aeg on ümber saanud

Regionaalministri valitsemisala tellimusel valminud prognoosi kohaselt kahaneb rahvaarv järgneva kahe kümnendi jooksul pea kõigis Eesti maakondades, mitmetes paikades drastiliselt. Regionaalminister Siim Kiisleri hinnangul on see selge signaal, et regionaalpoliitika peab keskenduma töökohtade loomisele ning selle üheks eelduseks on omavalitsusreformi elluviimine. „Regionaalpoliitikast räägitakse sageli nostalgia ja unistuste võtmes. Meie soov on debati taset tõsta ja saada […]

Postitatud rubriiki Mitmesugust | Kommenteerimine suletud

Türil toimub omavalitsusreformi arutelude seeria avakohtumine

Kolmapäeval 26.02 kell 16 toimub Türi Kultuurimajas esimene neljast piirkondlikust kohtumisest omavalitsuskorralduse reformi ja sellega seotud teemade käsitlemiseks. Kavas: Regionaalminister Siim Kiisler omavalitsuskorralduse reformi seaduseelnõust. Elu ühinenud omavalitsuses – Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann. Tervisekeskuste rajamise projektist tõmbekeskuste taustal – Rain Sepping, Sotsiaalministeeriumi tervisekeskuste rajamise projektijuht. Uuest regionaalarengu strateegiast ja euroraha võimalustest kuni 2020 – Priidu Ristkok, […]

Postitatud rubriiki KOVreform | Kommenteerimine suletud

Algatus Elamisväärne Riik:Tegemata haldusreformi tulemusel on suur osa omavalitsustest jätkuvalt väikesed ja nõrgad

/…/Tegemata haldusreformi tulemusel on suur osa omavalitsustest jätkuvalt väikesed ja nõrgad; avalikud teenused maapiirkondades sageli kättesaamatud; kooli-, haigla- ja ühistranspordivõrgustik raiskav; EL-i struktuurifondide abi kasutamine toimub valdavalt lühiajalistes huvides./…/ Eesti riik vajab halduskorralduse auditit ja säästva riigipidamise reformi. See reform peaks puudutama kogu riigiaparaati – ministeeriumitest allasutusteni. Tuleb küsida, milliseid riiklikke institutsioone me vajame ning […]

Postitatud rubriiki Mitmesugust | Kommenteerimine suletud

Pöördumine: Toompea rahvas, otsustage haldusreform!

Eesti riik on loodud selleks, et eesti rahvas püsiks ja kultuur areneks ning meie inimeste elukvaliteet paraneks. Hästi juhitud ja targalt korraldatud oma riik aitab meie rahval üleilmastuvas maailmas õnnelik ja edukas olla.  Pärast iseseisvuse taastamist paistis Eesti silma julgete reformidega. Neist saadud algkiirendusega oleme nüüd rahvusvahelise kogukonna ja kõigi olulisemate organisatsioonide täieõiguslikud liikmed. Soovime […]

Postitatud rubriiki Meedia | Kommenteerimine suletud

Kohtumised omavalitsusreformi teemal üle Eesti

Omavalitsuskorralduse reformi teemaliste kohtumiste seeria „Tugev omavalitsus – uued võimalused“ Kolmapäeval 26.02 kell 16 Türi kultuurikeskuses Kolmapäeval 5.03 kell 15 Otepää raekoja saalis Esmaspäeval 10.03 kell 15 Lihula kultuurimajas Kolmapäeval 12.03 kell 15 Kunda linna klubis Esinevad: Regionaalminister Siim Kiisler omavalitsuskorralduse reformi seaduseelnõust Elu juba ühinenud omavalitsuses – erinevate omavalitsuste juhid Uuest regionaalarengu strateegiast ja […]

Postitatud rubriiki KOVreform | Kommenteerimine suletud

Ujula nui neljaks (Sakala)

Kui regionaalminister Siim Kiisler hakkas rääkima tõmbekeskustepõhisest haldusreformist, tekkis Mulgimaa linnu vaadates kohe küsimus, kumb siis ikkagi on oma kandis kõvem tegija, kas Karksi-Nuia või Abja-Paluoja. Ehkki esimesena nimetatus elab veidi rohkem inimesi kui teises, on need enamiku näitajate poolest väga sarnased väikelinnad. Ainsaks silmapaistvaks erinevuseks võib pidada, et Karksi-Nuias on ujula, Abjas aga pole. […]

Riigikogu maaelukomisjon käsitles kooskõlastusringil omavalitsuste reformi eelnõu

Riigikogu pressiteade 10. veebruar 2014 Maaelukomisjon käsitles esmaspäevasel istungil omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu, mis on praegu kooskõlastusringil ministeeriumides ja partnerorganisatsioonides. Eelnõu tutvustas komisjonile regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Peamised küsimused, millele regionaalministril tuli komisjoni ees vastata, puudutasid omavalitsuste tulubaasi ja funktsioone, samuti käsitleti hariduse ja personali teemasid, vabatahtliku ja sunniviisilise liitmise eri aspekte, aga ka elanike, […]

Raidal tõstis taas ühinemislipu (Maaleht)

Rein Raudvere Tõmbekeskuseks pürgi­va Otepää valla volikogu esimees Jaanus Raidal kannustab naabreid endaga ühinema, alustada võiks kas või ühisest ajalehest. “Täna-homme me kindlasti ühi­nemisettepanekut ei tee, meie pakkumine on koostöö käima lükata,” selgitas Jaanus Raidal, miks ta kutsus ümarlaua taha seitsme naabri juhid. Valgamaale jääv Otepää on naabrite poolest rikas, piirne-des koguni kuue vallaga: Puka, […]

Urmas Reinsalu kutsus IRL-i Suurkogul erakondi üles omavalitsusreformi tegema

08.02.2014 Väljavõte IRL esimehe Urmas Reinsalu kõnest: /…/Teen  täna  Riigikogu erakondadele ettepaneku asuda korrastama Eesti omavalitsussüsteemi, lähtudes  põhimõttest, et  omavalitsus peab olema võimeline täitma talle juba kehtivate seadustega pandud ülesandeid ning aktiivselt   osalema ettevõtluskeskkonna ja kogu piirkonna arengu kujundamisel. Pean  täiesti  teostatavaks, et omavalitsusreformiks vajalikud otsused teeb Riigikogu nii, et 2017. aasta oktoobris saavad […]