Urmas Reinsalu kutsus IRL-i Suurkogul erakondi üles omavalitsusreformi tegema

08.02.2014

Väljavõte IRL esimehe Urmas Reinsalu kõnest:

/…/Teen  täna  Riigikogu erakondadele ettepaneku asuda korrastama Eesti omavalitsussüsteemi, lähtudes  põhimõttest, et  omavalitsus peab olema võimeline täitma talle juba kehtivate seadustega pandud ülesandeid ning aktiivselt   osalema ettevõtluskeskkonna ja kogu piirkonna arengu kujundamisel.

Pean  täiesti  teostatavaks, et omavalitsusreformiks vajalikud otsused teeb Riigikogu nii, et 2017. aasta oktoobris saavad kohaliku omavalitsuse valimised toimuda juba uuenenud omavalitsuskorraldusega Eestis. /…/

IRL Suurkogu avaldus

IRL seisab tugevate omavalitsuste eest.

IRL on veendunud, et Eesti konkurentsivõime tõstmiseks ja inimeste elukvaliteedi parandamiseks ning globaliseeruvas maailmas toimetulekuks vajab Eesti reforme.

IRL on veendunud, et killustatud omavalitsuskorraldus on oluliseks takistuseks Eesti inimeste elatustaseme ja elukvaliteedi parandamisel. Seetõttu lahkuvad inimesed mitte üksnes maapiirkondadest, vaid ka väikelinnadest, mis on traagika inimestele ja reaalne julgeolekuoht riigile. 215 omavalitsuse ülalpidamine käib Eesti-sugusele väikeriigile üle jõu. Seetõttu tuleb omavalitsussüsteem ümber korraldada. Reformide edasilükkamine on kokkuvõttes kahjulik nii maa- kui linnapiirkondade elanikele.

IRLi eesmärk on, et kõik meie omavalitsused kujuneksid aktiivseteks ja võimekateks kohaliku elu ja ettevõtluskeskkonna edendajateks ja kvaliteetsete avalike teenuste pakkujateks – omavalitsus peab olema võimeline pakkuma arenemisvõimalusi kõigile oma elanikele ning hoolitsust, tuge ja turvatunnet nõrgematele. Tugev ja korrastatud omavalitsussüsteem on kohaliku demokraatia garandiks ning tasakaaluks keskvõimule ja loob eeldused meie perede jõukuse kasvuks.

Seetõttu teeb IRL Riigikogu erakondadele ettepaneku asuda korrastama Eesti omavalitsussüsteemi, lähtudes järgmistest regionaalminister Siim Kiisleri poolt välja pakutud põhimõtetest:

  • Omavalitsuse südameks peab olema tugev keskus, mis on funktsionaalselt seotud ümbritseva tagamaaga.
  • Omavalitsus peab olema võimeline täitma talle juba kehtivate seadustega pandud ülesandeid ning aktiivselt ja demokraatlikus vaimus osalema ettevõtluskeskkonna ja kogu piirkonna arengu kujundamisel.
  • Omavalitsustel peab olema stabiilne tulubaas ja kindlad ja üheselt mõistetavad reeglid, kuidas omavalitsus tulusid koguda ja oma raha kasutada tohib.
  • Ülesanded riigi ja omavalitsuse vahel peavad olema arusaadavalt jaotatud ja omavalitsused peavad täitma neid ülesandeid, mida nad kõige paremini täita suudavad.
  • Nende teenuste pakkumiseks, mida kasutavad enam kui ühe omavalitsuse elanikud ja mida on mõistlik ühekoos pakkuda, loovad omavalitsused ühiseid ettevõtteid ja ühinguid.

IRL peab vajalikuks, et omavalitsusreformiks vajalikud otsused teeb Riigikogu nii, et 2017. aasta oktoobris saavad kohaliku omavalitsuse valimised toimuda juba uuenenud omavalitsuskorraldusega Eestis.