Omavalitsusreformist uues koalitsioonileppes

Reformierakondlasest peaministrikandidaat Taavi Rõivas ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Sven Mikser allkirjastasid erakondade koalitsioonileppe. Kõige muu juures on seal kirjas:

/…/

Sealhulgas omavalitsusreform

7. Töötame 2015. aastaks välja omavalitsusreformi kava, mille eesmärk on üheselt määratleda:

a. millisel tasandil täidetakse milliseid ülesandeid;

b. kuidas kujuneb nende ülesannete elluviimiseks vajalik rahastamine.

8. Näeme omavalitsusreformi olulise eesmärgina omavalitsuste maakondliku taseme koostöö süvendamist.