Haldusreformi toetab 51% Eesti elanikke (EPL)

Teele Tammeorg

Umbes neljandik eestimaalasi ei arva reformist midagi. Kui nemad kõrvale jätta, pooldab seda koguni 71% Eesti inimesi.
Siseministeeriumi tellitud küsitlus näitab, et märtsi lõpu seisuga toetas haldusreformi pisut üle poole Eesti elanikke. Kuivõrd küsitlus jõuti teha enne valitsuse vahetust, sõnastasid nüüdseks juba endine regionaalminister Siim Kiisler (IRL) ja tema meeskond uurimisküsimuse küll nii, et nimetatud oleks konkreetselt tema tõmbekeskuste plaan. Võrreldes eelmise, 2013. aasta septembrikuise küsitlusega on haldusreformi toetus mõnevõrra suurenenud.

Toetajate osakaal on suurim ettevõtjate, juhtide ja tippspetsialistide, kõrgema sissetulekuga ning kõrgharitute seas. Piirkonniti on pooldajaid rohkem Kesk-Eestis, külades ja alevikes. Seevastu Tallinna ja Lääne-Eesti elanikest toetab haldusreformi vähem kui pool. Eestlaste seas on reformi toetajaid 54%, muulaste seas 45%.