Rõngasvalla esimene eelarve on üleminekuaasta nägu (Sakala)

Rannar Raba

Eelmisel sügisel nelja omavalitsuse ühinemisel moodustunud Viljandi valla ajaloo esimene eelarve pakub võimalust parandada teid ja remontida haridusasutusi, kuid keskendub paljuski liitumisest tingitud hädatarvilikele toimingutele.

Märtsis volikogu heakskiidu pälvinud eelarve kogumaht on 9 346 500 eurot. Vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Tiina Jaksi tunnistas, et summa jagamine eri valdkondade vahel tugines sedapuhku veel suuresti oletustele, sest uue omavalitsuse juhtimise paikaloksumine nõuab oma aja. «Esimene aasta peab näitama, kuidas meil miski toimib. Seega on üsna tõenäoline, et päris palju kirjapandut tuleb ümber mängida,» sõnas ta.

Eeltöö euroraha saamiseks

Vallavanem Ene Saar rääkis, et 2014. aasta on Viljandi vallale mitmes mõttes ettevalmistuste ja kohanemise aasta. Esiteks tuleb ühtlustada valla hallatavate asutuste töökorraldus. Teiseks avanevad järgmisel aastal Euroopa Liidu fondide rahakambrid ning neist oma osa saamiseks tuleb ettevalmistusi teha.

Rääkides varem neljaks omavalitsuseks jagunenud valla eluolu ühtlustamisest, tõi Saar näiteks lasteaiatöötajate palgad, mis viiakse igal pool samale tasemele. «Loomulikult ei tähenda see kellegi töötasu kahanemist, vaid seni madalamat palka saanute sissetuleku suurenemist. Näiteks hakkavad kõigi lasteaedade abiõpetajad saama 500 ja õpetajad 670 eurot,» selgitas ta.

Seejuures lubas Saar, et lasteaiaõpetajate palkade teemat pole kavas ka järgmistel aastatel sahtlisse torgata, sest plaanis on viia need võrreldavale tasemele riigi kukrust tasu saavate koolide õpetajate palkadega.

Mitu kilomeetrit kruusa

Et valdade ühinemisleping tõstab esile teid ja tänavaid, kulub eelarvest üks suuremaid tükke – 524 630 eurot – just sellele valdkonnale. Lisaks aukude lappimisele ja väiksemate teejuppide tolmuvabaks muutmisele kavandatakse paari suuremat tööd. Näiteks veetakse uus kruusakiht Pärilt sirgjoones Viljandi piirini viivale kolmekilomeetrisele teele. Sama tahetakse teha kaarekujuliselt Vardja küla läbival paarikilomeetrisel teel.

Tulevikku silmas pidades antakse projekteerimisse Viiratsi lähedal kulgev Iva tee, millest peab vallavalitsuse unistuse kohaselt saama õitsva ettevõtluspiirkonna tuiksoon.

Haridusasutuste remontimiseks ja arendamiseks on ette nähtud 130 000 eurot. Lisaks Ramsile uue lasteaia projekteerimisele saadetakse töömehed näiteks Viiratsi lasteaia-kooli juurde, kus ootab parandamist vundament. Oma summa on ette nähtud Saarepeedi kooli keldrisse tööõpetuse klassi projekteerimiseks ja sisustamiseks.

Uued arvutid ja huviharidus

Lähiajal on plaanis võtta kasutusrendile 83 arvutit. Nii saavad uue sisu Kalmetu, Viiratsi, Holstre ja Paistu kooli arvutiklassid. Samuti vahetatakse välja osa ametnike tööarvutitest.

Saarepeedil maetakse ligi 90 000 eurot piltlikult öeldes maa sisse, sest lõpetamist ootab sealsete veetorude rekonstrueerimine.

Külakogukondade tegevustoetusteks ja projektide omaosalusteks on ette nähtud 33 000 eurot.

Väga suure summa, ligi 600 000 eurot maksab Viljandi vald tänavu Viljandi linnale, katmaks oma laste huvihariduse kulusid. «See näitab, kui tihedas partnerluses me omavahel oleme,» sõnas Saar ning leidis selle valguses, et kahe omavalitsuse liitumine kaugemas tulevikus oleks loogiline.