Elva alustab ettevalmistusi ühinemisläbirääkimisteks naabervaldadega

Elva linnavolikogu andis loa alustada ettevalmistusi ühinemisläbirääkimisteks naaberomavalitsustega.

http://tartu.postimees.ee/3304601/elva-alustab-ettevalmistusi-uhinemislabiraakimisteks-naabervaldadega