Rapla vald tahab naabritega arutada haldusreformi üle piirkonnas

Rapla valla koalitsiooninõukogu arutas 10. augustil kohaliku omavalitsuse reformi võimalikke arenguid Rapla piirkonnas.

Rapla on tõmbekeskuseks valda ümbritsevatele omavalitsustele. Mitmeid teenuseid osutatakse Rapla vallas ka naabervalla elanikele. Tunnetame vajadust ühiselt kaasa mõelda, arutada naabervaldadega, kuidas piirkonna demograafilistest arengutest lähtuvalt tõsta avalike teenuste osutamise võimekust ja suurendada konkurentsivõimet.

Soovime algatada omavalitsusreformi teemadel laiapõhjalise arutelu kodanikuühendustes, fraktsioonides ja volikogu komisjonides, et septembri volikogus võtta vastu otsus, kuidas edasi liikuda.

Haldusterritoriaalse reformi läbirääkimispartneriteks Rapla vallale näeme Kehtna valda, Raikküla valda, Juuru valda, Kaiu valda ja Käru valda.

Tarmo Lukk, volikogu esimees