Eile Raplas sai haldusreformi aruteluseminaridega Eestile ring peale

Raplamaal toimus eile viimane maakondlikest haldusreformi avalikest aruteluseminaridest, kuhu oli registreerunud enam kui 70 inimest. Teiste seas oli kohal ka riigihalduse minister Arto Aas, kes tutvustas osalejatele reformi eesmärke, ajakava ja põhimõtteid ning vastas huviliste küsimustele. Lähipäevadel avalikustatakse kõigi seminaride kokkuvõtted ka rahandusministeeriumi kodulehel.

„Oleme Eestimaale ringi peale teinud ja külastanud nüüdseks kõiki maakondi. Siinkohal tahan tänada kõiki, kes on andnud oma panuse ja arvamuse haldusreformi õnnestumiseks,“ ütles minister Aas. „Tagasiside on olnud enamjaolt positiivne ning inimestel on ootus, et pärast aastatepikkuseid arutelusid jõutakse astuda ka järgmine samm, et moodustuksid võimekad ja kvaliteetseid teenuseid pakkuvad omavalitsused,“ lisas riigihalduse minister.

Kõigi toiminud seminaride alguses tutvustati lühidalt haldusreformi hetkeseisu ja plaane. Seejärel küsiti grupitöö vormis osalejate arvamusi konkreetsematele küsimustele. Näiteks olid kõne all reformi aluseks olevad kriteeriumid, võimalikud muudatused omavalitsuste ülesannetes ja koostöö korralduses. Osalejatelt saadud tagasisidet kasutakse seaduse eelnõu koostamisel ning haldusreformi läbiviimisel.

Aruteluseminarid viis ajavahemikus 22.09-14.10.2015 läbi OÜ Cumulus rahandusministeeriumi tellimusel  ja neid rahastati „Kohaliku omavalitsuse tugevdamise“ programmi raames Euroopa Sotsiaalfondist. Kokkuvõtted igast toimunud seminarist ja koondkokkuvõte on õige pea kättesaadavad rahandusministeeriumi kodulehel ja ka siin ajaveebis.