Maakondlikud haldusreformi aruteluseminarid jätkuvad

Rahandusministeerium koostöös maavalitsustega viib oktoobri keskpaigani läbi avalikud haldusreformi aruteluseminarid kõigis maakondades. Eesmärk on kutsuda omavalitsuste, maakonnas tegutsevate kolmanda sektori ja ettevõtete esindajaid reformi teemadel aktiivselt kaasa mõtlema.

Seminaride alguses tutvustatakse lühidalt haldusreformi hetkeseisu ja plaane. Seejärel küsitakse grupitöö vormis osalejate arvamusi konkreetsematele küsimustele. Näiteks on kõne all reformi aluseks olevad kriteeriumid, võimalikud muudatused omavalitsuste ülesannetes ja koostöö korralduses. Osalejatelt saadud tagasisidet kasutakse seaduse eelnõu koostamisel ning haldusreformi läbiviimisel.

Seminarid on juba toimunud Harjumaal, Järvamaal, Läänemaal, Pärnumaal, Viljandi- ja Valgamaal.

Haldusreformi seminarid toimuvad oktoobris:

 • Tartumaa – 05.10 kl 9-12.30 Raadimõisa Hotellis, Mõisavärava 1, Vahi küla, Tartu vald.
 • Registreerumine hiljemalt 01.10 – cumulus.ee/tartumaa
  • Jõgevamaa – 05.10 kl 13.30-17 Jõgeva Kultuurikeskuses aadressil Aia 6, Jõgeva.
 • Registreerumine hiljemalt 01.10 – cumulus.ee/jogevamaa
  • Võrumaa – 06.10 kl 9-12.30 Võru Kandle väikeses saalis aadressil Liiva 13, Võru.
 • Registreerumine hiljemalt 02.10 – cumulus.ee/vorumaa
  • Põlvamaa – 06.10 kl 13.30-17 Põlva Maavalitsuses aadressil Kesk 20, Põlva.
 • Registreerumine hiljemalt 02.10 – cumulus.ee/polvamaa
  • Ida-Virumaa – 07.10 kl 9-12.30 Jõhvi Vallavalitsuses aadressil Kooli 2, Jõhvi.
 • Registreerumine hiljemalt 05.10 – cumulus.ee/ida_virumaa
  • Lääne-Virumaa – 07.10 kl 13.30-17 hotellis Wesenbergh aadressil Tallinna 25, Rakvere.
 • Registreerumine hiljemalt 05.10 – cumulus.ee/laane_virumaa
  • Hiiumaa – 12.10 kl 12.30-16 Hiiu Maavalitsuses aadressil Leigri väljak 5, Kärdla.
 • Registreerumine hiljemalt 08.10 – cumulus.ee/hiiumaa
  • Saaremaa – 13.10 kl 9.-12.30 Arensburgi Meedla Kojas aadressil Lossi 6, Kuressaare.
 • Registreerumine hiljemalt 11.10 – cumulus.ee/saaremaa
  • Raplamaa – 14.10 kl 13.30-17 Rapla Kultuurikeskuses aadressil Tallinna mnt 17a, Rapla.
 • Registreerumine hiljemalt 12.10 – cumulus.ee/raplamaa

Seminare rahastatakse „Kohaliku omavalitsuse tugevdamise“ programmi raames Euroopa Sotsiaalfondist.