Märjamaal tuleb suur arutelu ühinemiskogemustest

Homme toimub Märjamaa rahvamajas enam kui saja osalisega arutelupäev seniste omavalitsuste ühinemiste headest ja mitte nii headest kogemustest. Juttu tuleb ka plaanitavast haldusreformi kavast, mida tutvustab riigihalduse minister Arto Aas. Üritusest toimub veebiülekanne Postimehe portaalis: http://www.postimees.ee/3366933/otseulekanne-omavalitsuste-uhinemise-lood-muudid-ja-tegelikkus

Päevakava:

11.05-11.15 Kuidas elab ühinenuna pindalalt Eesti suurim vald – Märjamaa vallavolikogu esimees Urmas Kristal

11.15-11.45 Ühisettekanne ühinemiste pikaaegsete nõustajate poolt – Rivo Noorkõiv, Mikk Lõhmus, Georg Sootla, Kersten Kattai

11.45-12.00 Ühinenud omavalitsuse värskeim näide: Lääne-Saare valla kogemus. Vallavanem Andres Tinno ja ühinemiskoordinaator Koit Kelder.

12.00 Arutelu laudkondades 1. Ühinemise järgse ääremaastumisega seotud hirmud ja müüdid: mis on tegelikult ühinenud kohtades sel teemal mure, mis ei ole kinnitust leidnud? Kuidas ääremaastumise ohtu ennetada või leevendada – osavallad, teenuskeskused, külavanemad, eri valimisringkonnad, eri piirkondade kokkulepitud esindatus valla juhtimises jne.

13.15-13.45 kohvipaus

13.45-14 Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevjuht- linna ja rõngasvalla ühinemisest Rapla näitel

14.00-15.10 Teema 2. Mis on muutunud ühinemise järel teenuste valiku ja kvaliteedi ning ametnike pädevuse osas? Mis siis ühinemisest elaniku jaoks paranenud on?

Aruteluteema 3. Milliseid tüüpilisi vigu (või ka eeskujuväärseid lahendusi) on olnud ühinemisläbirääkimistel, ühinemislepingutes, ühinemisjärgse perioodi asjaajamises? Mida õppida seniste ühinemiste praktilise läbiviimise kogemusest.

15.10-15.30 kohvipaus

15.30 Kavandatava haldusreformi kava tutvustus – riigihalduse minister Arto Aas. Küsimused.

16.15 Sõnavõtud päeva aruteludes esile tulnud teemade kohta

16.55 päeva kokkuvõttev peegeldus – Tallinna Ülikooli professor Georg Sootla

Ürituse moderaator on Lauri Hussar.

Arutelu korraldamist toetab Euroopa Sotsiaalfond.