Valdade ühinemiskogemuste foorum tuleb Märjamaal 20.oktoobril

Ühinenud omavalitsuste kogemuse jagamise foorum toimub teisipäeval 20.10.2015 kell 11- 17 Märjamaa rahvamajas (http://www.marjamaarahvamaja.ee/).

Koos ühinenud valdade juhtidega ja ekspertidega on plaanis arutada seni toimunud omavalitsuste ühinemiste häid ja mitte nii häid kogemusi, ühinemistega seotud müüte, hirme ja õnnestumisi. Teadlaste, poliitikakujundajate ja praktikutega koos oodatakse mõtteid ja kogemusi vahetama eelkõige kõiki neid, kes lähiajal plaanivad ühinemisläbirääkimisi alustada või on neid juba alustanud.

Osalemiseks palume registreeruda kuni 12.oktoobrini http://www.fin.ee/haldusreformi-foorum

Kavas:

Kuidas elab ühinenuna pindalalt Eesti suurim vald – Märjamaa vallavolikogu esimees Urmas Kristal

Ühisettekanne ühinemiste pikaaegsete nõustajate poolt – Rivo Noorkõiv, Mikk Lõhmus, Georg Sootla, Kersten Kattai

Ühinenud omavalitsuse värskeim näide: Lääne-Saare valla kogemus. Vallavanem Andres Tinno ja ühinemiskoordinaator Koit Kelder

Linna ja rõngasvalla ühinemisest Rapla näitel – Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevjuht

Kavandatava haldusreformi kava tutvustus – riigihalduse minister Arto Aas

Aruteluteema 1. Ääremaastumisega seotud hirmud ja müüdid: mis on tegelikult ühinenud kohtades sel teemal mure, mis ei ole kinnitust leidnud? Kuidas ääremaastumise ohtu ennetada või leevendada – osavallad, teenuskeskused, külavanemad, piirkondade kokkulepitud esindatus valla juhtimises jne

Teema 2. Mis on muutunud ühinemise järel teenuste valiku ja kvaliteedi ning ametnike pädevuse osas? Mis siis ühinemisest elaniku jaoks paranenud on? Millised on kohapealsed praktilised edulood?

Teema 3. Milliseid tüüpilisi vigu (või eeskujuväärseid lahendusi) on olnud läbirääkimistel, ühinemislepingutes, ühinemisjärgse perioodi asjaajamises?