Ühinenud valdade raamatukogudele pole ühendamine halba teinud

Rahvusraamatukogus toimunud teabepäeval “Haldusreformi mõju raamatukogudele” jäi kõlama, et raamatukogude ees seisvad väljakutsed ei sõltu niivõrd haldusreformist, vaid on olenevalt demograafilistest muutustest ja inimeste lugemisharjumuste muutumisest üsna samasugused nii reformi järel kui kõigis praegustes valdades, kus reeglina on ka mitu raamatukogu. Ühinenud valdades toimunud raamatukogude viimise ühe juhtimise alla nimetati nii esinejate poolt kui kommentaarides saalist selgelt hästi toimivaks lahenduseks, millega Tapal ja Kosel on hästi toime tuldud. See ei pea olema tingimata kõigi teiste puhul ainuõige, aga on üks täiesti sobiv mudel. Tapa valla üldisest positiivsest ühinemiskogemusest ja ühise juhtimisega raamatukogude toimimisest rääkis vallavanem Alari Kirt (ettekande slaidid siin: Tapa 10 aastat kooselu) ning ühinenud Kose valla ühise juhtimisega raamatukogudest vallavanem Merle Pussak (slaidid: Raamatukogud-uhinenud-vallas_Kose 03.11.2015).