Valitsus kiitis heaks haldusreformi kontseptsiooni kriteeriumid

Stenbocki maja, 19. november 2015 – Kabinetinõupidamisel tutvustas riigihalduse minister Arto Aas valitsuse liikmetele haldusreformi kontseptsiooni. Valitsus kiitis põhimõtteliselt heaks nii kohaliku omavalitsuse reformi kriteeriumid, erandid kui ka ajakava.

Riigihaldusminister Arto Aasa sõnul oli valitsuses üksmeel, et reformi tulemusena võiks tekkida üle 11000 elanikuga omavalitsused. Seadusega nõutav omavalitsuse miinimusuurus on kokkuleppe kohaselt 5000 elanikku. Alates 5000 elanikuga omavalituse miinimumsuurust soovitas valitsusele ka haldusreformi ekspertkomisjon.

Ekspertide hinnangul hakkab alates 5000 elanikust ilmnema kohaliku omavalitsuse võimekus pakkuda inimestele piisava valikuvõimalusega teenuseid, koostada investeeringuid võimaldavat eelarvet ning palgata vajalikke eksperte.

Praeguses etapis on Aasa hinnangul kõige olulisem julgustada valdu ise liitumiskõnelusi alustama.

Valitsus leppis kokku, et omaalgatuslik ühinemisvoor kestab 2017.aasta alguseni, misjärel asub valitsus kriteeriume mitte täitvaid omavalitsusi liitma. Omavalituste ühinemine tuleb lõpule viia 2017.aasta oktoobri kohalikeks valimisteks.

„Oleme seadnud haldusreformile kolm põhieesmärki– avalike teenuste parem tagamine, piirkondade konkurentsivõime kasvatamine ning iseseisvalt seadusest tulenevate ülesannete täitmine,“ ütles Aas ning lisas, et omavalitsuste võimekuse tõstmine eeldab suuremaid ja tugevamaid üksusi.

Kontseptsioon näeb ette ka erandeid elanikkonna arvu kriteeriumist, kuid need ei rakendu automaatselt, vaid igal üksikul juhul tuleb teha valitsusel otsus. Samuti soovib valitsus soodustada omavalituste strateegilise juhtimise koostööd maakondlikul tasandil.

Riigihalduse minister sai valitsuselt ülesande esitada haldusreformi raamseaduse eelnõu 2016. aasta esimeses kvartalis.