Võru maavanem aastapäevakõnes: uus omavalitsus peab olema konkurentsivõimeline kogu Eestis

22. veebruaril toimunud Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud pidulikul kontsertaktusel peetud kõnes rääkis Võru maavanem Andres Kõiv, et Võrumaal võiks olla üks omavalitsus, mis suudaks siinseid inimesi parimal moel teenida. Ta rõhutas, et loodav omavalitsus võiks olla konkurentsivõimeline kogu Eestis, mitte ainult senisel Võrumaal.

„Täna ettevalmistatav haldusreform, mis on meile osalt peale sunnitud ja osalt õnnistusena sülle langenud, lausa nõuab teistsuguseid küsimusi,” kõneles Kõiv. „Milliseid vajaduspõhiseid transporditeenuseid arendada, et sidusus keskuste vahel paraneks? Kuidas kasutada suuremat eelarvet ja tugevamat kollektiivi enamates välisrahastusprojektides osalemiseks? Kuidas disainida sotsiaalhoolekandeteenuseid, et kõigi abivajajateni jõuda? Milliseid täiendavaid huviringe saaksime oma lastele pakkuda, kust leida neid juhendajaid?” jätkas ta ning rõhutas, et muutusi läbi viies tuleb otsida nutikaid lahendusi eduks ning arenguks, mitte pelgalt keskenduda säilitamisele.

Artikkel jätkub Võru Maavalitsuse kodulehel